Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage den 15den Januari 1921 WILHELMINA.

De Minister van Justitie, HEEMSKERK.

Uitgegeven den acht en twintigsten Januari 1921. De Minister van Justitie, HEEMSKERK.

Informatie geldend op 01-08-2019

Overzicht van wijzigingen voor dit

(01-08-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1926

nieuwe-regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1925

Stb. 1925, 465