Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 76

In geval van voorlopige hechtenis zijn de artikelen 62 en 62a van overeenkomstige toepassing.

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing lichten van gedetineerden, TBS-gestelden en jeugdigen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing lichten van gedetineerden, TBS-gestelden en jeugdigen
  tekst: tekst

 2. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  artikel: 62

 3. Invoeringswet Wetboek van Strafvordering
  titeldeel: IV

 4. Penitentiaire beginselenwet
  artikel: 58

 5. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  bijlage: bijlage

 6. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 5.3.14

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-08-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-03-2002

wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 532

26983

31-01-2002

Stb. 2002, 66

01-01-1926

wijziging

30-07-1925

Stb. 1925, 343

04-12-1925

Stb. 1925, 465

01-01-1926

nieuwe-regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1925

Stb. 1925, 465