Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 64

 • 1

  Het bevel tot bewaring is van kracht gedurende een door de rechter-commissaris te bepalen termijn van ten hoogste veertien dagen, welke ingaat op het ogenblik der tenuitvoerlegging.

 • 2

  Zodra de rechter-commissaris of de officier van justitie van oordeel is, dat de gronden zijn vervallen waarop het bevel tot bewaring is verleend, gelast hij de invrijheidstelling van de verdachte.

 • 3

  Tegen een beschikking van de rechter-commissaris tot invrijheidstelling van de verdachte op de voet van het tweede lid, staat voor de officier van justitie binnen veertien dagen daarna bij de rechtbank hoger beroep open.

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  artikel: 15

 2. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  bijlage: bijlage

 3. Wet militaire strafrechtspraak
  artikel: 46

 4. Wet overgang bijzondere rechtspleging
  artikel: 21

 5. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 482e, 5.3.14

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-08-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2005

wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 578

29253

09-12-2004

Stb. 2004, 639

01-07-1992

wijziging

16-04-1992

Stb. 1992, 214

19774

16-04-1992

Stb. 1992, 214

01-01-1974

wijziging

26-10-1973

Stb. 1973, 509

9994

26-10-1973

Stb. 1973, 509

13-08-1973

wijziging

13-07-1973

Stb. 1973, 330

11130

13-07-1973

Stb. 1973, 330

31-12-1964

wijziging

10-12-1964

Stb. 1964, 483

7603

16-12-1964

Stb. 1964, 508

25-12-1963

wijziging

20-11-1963

Stb. 1963, 485

7101

20-11-1963

Stb. 1963, 485

01-10-1962

wijziging

02-08-1962

Stb. 1962, 324

6671

02-08-1962

Stb. 1962, 324

25-06-1960

wijziging

23-06-1960

Stb. 1960, 239

5934

23-06-1960

Stb. 1960, 239

21-08-1952

wijziging

10-07-1952

Stb. 1952, 405

2419

10-07-1952

Stb. 1952, 405

24-07-1952

wijziging

23-06-1952

Stb. 1952, 361

1539

23-06-1952

Stb. 1952, 361

31-01-1952

wijziging

21-12-1951

Stb. 1951, 585

2303

21-12-1951

Stb. 1951, 585

05-06-1939

wijziging

13-05-1939

Stb. 1939, 200

42

13-05-1939

Stb. 1939, 200

01-02-1939

wijziging

11-09-1936

Stb. 1936, 206

02-12-1938

Stb. 1938, 287

16-08-1934

wijziging

19-07-1934

Stb. 1934, 405

19-07-1934

Stb. 1934, 405

01-01-1926

nieuwe-regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1925

Stb. 1925, 465