Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

Sv
WvSv

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0001903

Rechtsgebied

Procesrecht | Strafprocesrecht

Overheidsthema

Rechtspraak

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 01-08-2019

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen

 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart

 3. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012

 4. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb

 5. Aanpassingsbesluit Wiv 2017

 6. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet

 7. Aanwijzing direct toezichthouder Spoorwegpolitie

 8. Aanwijzing tot observatie-inrichting voor preventief gedetineerden

 9. Aanwijzingsbesluit functionarissen en ambtenaren arrondissement Amsterdam

 10. Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee

 11. Beschikking aanwijzing advocaat

 12. Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen

 13. Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken

 14. Besluit beheer autowrakken

 15. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 369 en 376 Wetboek van Strafvordering

 16. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 487 en 501 Wetboek van Strafvordering

 17. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)

 18. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

 19. Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken

 20. Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte

 21. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

 22. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Dordrecht 2017

 23. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Maassluis 2017

 24. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Onderwijs en Leerplicht van de gemeente Amsterdam 2014

 25. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Onderwijs en Leerplicht van de gemeente Amsterdam 2019

 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein I

 27. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein II

 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch, domein I Openbare Ruimte 2015

 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere 2017

 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2018

 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond 2016

 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Handhaving Sociale Zekerheid (Fraudebestrijding) van de gemeente Tilburg 2019

 33. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Stadstoezicht van de gemeente Tilburg 2018

 34. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Amersfoort 2014

 35. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2017

 36. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ANVS 2017

 37. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE/Politie - Landelijke Eenheid 2019

 38. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arriva Personenvervoer Nederland 2015

 39. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Avri 2016

 40. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2015

 41. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst Douane, Medewerker Informatieverwerking Douane, 2016

 42. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017

 43. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein I

 44. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein II

 45. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Buha B.V. 2016

 46. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Centraal Justitieel Incassobureau 2018

 47. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Sociaal, RVE Inkomen, gemeente Amsterdam 2015

 48. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken Rotterdam 2018

 49. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion Openbaar Vervoer 2015

 50. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2017

 51. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Coöperatie ParkeerService UA 2019

 52. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Stichting Het Groninger Landschap 2016

 53. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2014

 54. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2015

 55. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Vervoer & Ondersteuning 2019

 56. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2016

 57. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 2015

 58. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2018

 59. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte Afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2017

 60. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Groningen 2016

 61. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Papendrecht 2016

 62. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Rijswijk 2016

 63. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2016

 64. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Erfgoedinspectie 2018

 65. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 2018

 66. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel Parket 2016

 67. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Alkmaar 2016

 68. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almelo 2017

 69. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almere, Werk en Inkomen 2015

 70. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amstelveen, team VVH-HOR 2015

 71. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Sport en Bos 2016

 72. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015

 73. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Apeldoorn 2019

 74. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Arnhem 2019

 75. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Assen 2019

 76. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Barneveld 2015

 77. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Breda Toezicht en Handhaving 2016

 78. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2016

 79. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Capelle aan den IJssel 2018

 80. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente De Ronde Venen 2018

 81. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Delft 2019

 82. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Helder 2018

 83. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Ede 2015, Milieu en Welzijn

 84. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ede Openbare Ruimte 2015

 85. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Enschede 2015

 86. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ermelo 2015, domein I

 87. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gooise Meren 2016

 88. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gorinchem 2018

 89. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2016

 90. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlem 2019

 91. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer 2017

 92. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Heerlen 2016

 93. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Helmond 2018

 94. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hengelo 2016

 95. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hilversum 2017

 96. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hoorn 2018

 97. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente IJsselstein 2019

 98. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Katwijk 2017

 99. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2016

 100. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Landgraaf 2019

 101. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leeuwarden, Sociale Recherche 2017

 102. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leiden 2018

 103. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leidschendam-Voorburg 2017

 104. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Lelystad 2019

 105. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maastricht, afdeling V&L Team Handhaven OR 2016

 106. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Moerdijk 2019

 107. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2015

 108. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Noordwijk 2018

 109. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oss 2015

 110. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Pijnacker-Nootdorp 2019

 111. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Purmerend 2019

 112. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte 2015

 113. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2015

 114. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein I 2015

 115. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein II 2015

 116. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schiedam 2016

 117. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Sittard-Geleen 2018

 118. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Smallingerland 2017

 119. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Soest 2018

 120. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal 2016

 121. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Vlaardingen 2017

 122. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weert 2016

 123. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weesp 2019

 124. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Westland 2017

 125. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Woerden 2019

 126. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zaanstad 2016

 127. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zoetermeer, domein I Openbare Ruimte 2015

 128. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015

 129. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2015

 130. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar handhaver bij Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2014

 131. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhaving & Toezicht, gemeente Amsterdam 2017

 132. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout 2017

 133. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2015

 134. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsport Federatie Midden Nederland 2015

 135. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 2017

 136. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2015

 137. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2017

 138. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie gezondheidszorg en jeugd

 139. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie SZW 2018

 140. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Intake & Service bij de regionale eenheid Oost-Nederland 2019

 141. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2017

 142. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2017

 143. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Keolis Nederland 2016

 144. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2017

 145. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee beveiliger 2018

 146. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee Recherche 2019

 147. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee, arrestantenbewakers/-verzorgers 2017

 148. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 2019

 149. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid 2017

 150. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DLOS 2017

 151. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DSI 2018

 152. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landschap Noord-Holland 2017

 153. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017

 154. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017

 155. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands Exploitatie B.V. 2018

 156. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2018

 157. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017

 158. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017

 159. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2018

 160. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2017

 161. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V. 2017

 162. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2014

 163. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Brabant Noord, domein II, Milieu en welzijn 2018

 164. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2016

 165. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Haaglanden 2018

 166. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst IJsselland 2018

 167. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018

 168. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) 2019

 169. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017

 170. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Regio Utrecht 2019

 171. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Twente 2018

 172. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2018

 173. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015

 174. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2015

 175. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2014

 176. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2019

 177. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleur afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch 2019

 178. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Schiphol Group 2014

 179. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeren Delft B.V. 2017

 180. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2016

 181. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Overijssel 2018

 182. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Zuid-Holland 2018

 183. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provinsje Fryslân 2017

 184. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2016, domein II

 185. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. 2015

 186. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz Openbaar Vervoer 2018

 187. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2016

 188. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar rechtbank Amsterdam 2018

 189. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Midden Nederland 2014

 190. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2019

 191. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 2015

 192. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2017

 193. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2017

 194. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Limburg 2016

 195. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2018

 196. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Midden-Nederland, TBA, 2017

 197. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2018

 198. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Noord-Holland, TBA, 2017

 199. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2018

 200. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant 2018

 201. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant, afdeling gemeenschappelijke Bob-kamer 2017

 202. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Oost-Brabant, TBA, 2017

 203. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2018

 204. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Rotterdam 2015

 205. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2018

 206. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018

 207. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2018

 208. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RET N.V., afdeling Veiligheid 2015

 209. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2019

 210. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2014

 211. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015

 212. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Samenwerkingsverband Sociale Recherche van de gemeente Groningen 2017

 213. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein I

 214. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein II

 215. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Fryslân 2016

 216. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2017, domein II

 217. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Oost-Nederland 2018

 218. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2016

 219. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2017

 220. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2018

 221. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015

 222. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Het Drentse Landschap 2017

 223. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 2017

 224. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein I, Openbare Ruimte

 225. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur

 226. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Utrechts Landschap 2017

 227. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe 2015, domein IV, Openbaar Vervoer 2015

 228. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe, domein I, 2017

 229. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord, domein IV, Openbaar Vervoer 2015

 230. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Waternet 2016

 231. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Súdwest-Fryslân 2014

 232. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2016

 233. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Alphen aan den Rijn 2017

 234. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Deventer 2017

 235. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regionale eenheid Oost-Nederland 2014

 236. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving Lelystad B.V. 2015

 237. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijmegen 2017

 238. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Unie van Waterschappen 2019

 239. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Harderwijk 2015

 240. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Nijkerk 2015

 241. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2016

 242. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Zwolle, eenheid Sociale Zaken en Welzijn 2015

 243. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Veolia Transport Nederland B.V. 2016

 244. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vereniging Natuurmonumenten 2018

 245. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2017

 246. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VTH-GT gemeente Emmen 2014

 247. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg UWV 2016

 248. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkorganisatie DEAL-gemeenten 2019

 249. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016

 250. Besluit digitale stukken Strafvordering

 251. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

 252. Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering

 253. Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering

 254. Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

 255. Besluit getuigenbescherming

 256. Besluit hulpofficieren van justitie van de bijzondere opsporingsdiensten

 257. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden

 258. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen

 259. Besluit inrichting en orde politieverhoor

 260. Besluit Jeugdwet

 261. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen

 262. Besluit mededeling van rechten in strafzaken

 263. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers

 264. Besluit natuurbescherming

 265. Besluit OM-afdoening

 266. Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

 267. Besluit opsporing terroristische misdrijven

 268. Besluit personenvervoer 2000

 269. Besluit processtukken in strafzaken

 270. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie

 271. Besluit register deskundige in strafzaken

 272. Besluit slachtoffers van strafbare feiten

 273. Besluit technische hulpmiddelen strafvordering

 274. Besluit tenuitvoerlegging geldboeten

 275. Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen

 276. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

 277. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek

 278. Besluit uitsluiting oproepingsprocedure

 279. Besluit uitvoering artikel 577, tweede lid (Wetboek van Strafvordering)

 280. Besluit vaststelling formulier voor schadevergoedingsverzoeken in het strafproces

 281. Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie

 282. Besluit videoconferentie

 283. Besluit vorderen gegevens telecommunicatie

 284. Binnenvaartbesluit

 285. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 286. Mandaatsbesluit politiebevoegdheden

 287. Reclasseringsregeling 1995

 288. Regeling aantekening mondeling vonnis door politierechter, kinderrechter, economische politierechter, de kantonrechter en de enkelvoudige kamer voor behandeling van strafzaken in hoger beroep

 289. Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken

 290. Regeling aanwijzing vermogenstraceerders werkzaam bij het Openbaar Ministerie, de buitengewone opsporingsambtenaren werkzaam bij de politie en de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, als ambtenaren ex artikel 556, Wetboek van Strafvordering

 291. Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers

 292. Regeling betreffende het stempelvonnis

 293. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar

 294. Regeling financieel beheer van met infiltratie en store-fronts gegenereerde ontvangsten

 295. Regeling hulpofficieren van justitie 2008

 296. Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

 297. Regeling OM-afdoening

 298. Regeling technische vereisten ANPR-camera’s en het centrale opslagsysteem

 299. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting

 300. Regeling vaststelling administratiekosten 2012

 301. Regeling verstrekken zaaksinformatie aan slachtoffers

 302. Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019

 303. Transactiebesluit 1994

 304. Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis

 305. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie

 306. Verlening bevoegheden aan douane-ambtenaren i.v.m. tenuitvoerlegging strafvonnissen

 307. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018

 308. Vuurwerkbesluit

 309. Wijzgingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2018

 310. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

 311. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)

 312. Wijzigingsbesluit besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000

 313. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)

 314. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000

 315. Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

 316. Wijzigingsbesluit Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, enz. (accreditatie aanbieders forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (PbEU 2009, L 322))

 317. Wijzigingsbesluit Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten (invoering bestuurlijke strafbeschikking)

 318. Wijzigingsbesluit Besluit register deskundige in strafzaken (verruiming mogelijkheid voorwaardelijk inschrijven deskundige, etc.)

 319. Wijzigingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Stadstoezicht Rotterdam 2003

 320. Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

 321. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2018)

 322. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2014)

 323. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2015)

 324. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2016)

 325. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2019)

 326. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. jaarlijkse indexering tarieven)

 327. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. verhoging tarieven)

 328. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (tweejaarlijkse actualisering tarieven)

 329. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (verhoging tarieven)

 330. Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

 331. Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2011

 332. Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2015

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing afpakken

 2. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld

 3. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

 4. Aanwijzing executie

 5. Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen

 6. Aanwijzing gebruik sepotgronden

 7. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar

 8. Aanwijzing herziening ten nadele

 9. Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen

 10. Aanwijzing lichten van gedetineerden, TBS-gestelden en jeugdigen

 11. Aanwijzing OM-strafbeschikking

 12. Aanwijzing onmiddellijke invrijheidstelling

 13. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken

 14. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland

 15. Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie

 16. Aanwijzing opsporingsberichtgeving

 17. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden

 18. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten

 19. Aanwijzing slachtofferrechten

 20. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen

 21. Aanwijzing tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging van overheidswege

 22. Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek

 23. Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten

 24. Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten

 25. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken

 26. Aanwijzing voor de internationale aspecten van de inzet van de bevoegdheid ex art. 126nba Sv

 27. Aanwijzing voor de opsporing

 28. Aanwijzing voorwaardelijke vrijheidsstraffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden

 29. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris

 30. Beleidsregels betreffende drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument

 31. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie

 32. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

 33. Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart

 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 1.11

 3. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  bijlage: 1

 4. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten
  tekst: tekst

 5. Aanwijzing executie
  tekst: tekst

 6. Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen
  tekst: tekst

 7. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar
  tekst: tekst

 8. Aanwijzing OM-strafbeschikking
  tekst: tekst

 9. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  tekst: tekst

 10. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
  tekst: tekst

 11. Aanwijzing slachtofferrechten
  tekst: tekst

 12. Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten
  tekst: tekst

 13. Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten
  tekst: tekst

 14. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
  tekst: tekst

 15. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  tekst: tekst

 16. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  tekst: tekst

 17. Aanwijzingen voor de regelgeving
  artikel: 5.38

 18. Advocatenwet
  artikel: 10

 19. Afschaffingswet
  artikel: 5

 20. Algemene douanewet
  artikel: 11:4, 11:9

 21. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  artikel: 81, 86

 22. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  artikel: 27

 23. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  artikel: 33, 40

 24. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  artikel: 22, 30

 25. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  tekst: tekst

 26. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst
  bijlage: C, E

 27. Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken
  artikel: 1

 28. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 369 en 376 Wetboek van Strafvordering
  artikel: 1, 2

 29. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 487 en 501 Wetboek van Strafvordering
  artikel: 1, 2

 30. Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte
  artikel: 1

 31. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  artikel: 32a, 32b, 37a, 44h, 2, 8, 23, 34

 32. Besluit burgerlijke stand 1994
  artikel: 68

 33. Besluit Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering
  artikel: 2

 34. Besluit digitale stukken Strafvordering
  artikel: 1, 2

 35. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  artikel: 1

 36. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt

 37. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  tekst: tekst

 38. Besluit hulpofficieren van justitie van de bijzondere opsporingsdiensten
  artikel: 5

 39. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  artikel: 1

 40. Besluit inrichting en orde politieverhoor
  artikel: 1

 41. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  artikel: 47

 42. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen
  artikel: 1

 43. Besluit observatie-inrichtingen gedetineerden
  artikel: 6

 44. Besluit OM-afdoening
  artikel: 1.1

 45. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  artikel: 3.6

 46. Besluit opsporing terroristische misdrijven
  artikel: 1

 47. Besluit politieke delinquenten 1945
  artikel: 6

 48. Besluit processtukken in strafzaken
  artikel: 1, 4

 49. Besluit slachtoffers van strafbare feiten
  artikel: 1, 14

 50. Besluit tarieven in strafzaken 2003
  artikel: 8, 11

 51. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  artikel: 18

 52. Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie
  artikel: 1, 15

 53. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  bijlage: Basisselectiedocument

 54. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht

 55. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  bijlage: bijlage

 56. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  tekst: tekst

 57. Erfgoedwet
  artikel: 6.15

 58. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  tekst: tekst

 59. Gratiewet

 60. Instelling Commissie werkbelasting strafkamer Hoge Raad
  artikel: 2

 61. Instellingsbeschikking Commissie-Swart

 62. Instellingsbesluit Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk
  artikel: 2

 63. Instellingsbesluit Commissie onderzoek aan het lichaam
  artikel: 2

 64. Instructie handhaving rijden onder invloed
  tekst: tekst

 65. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 66. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  titeldeel: 5

 67. Invoeringswet Wetboek van Strafvordering
  artikel: 1, 2, 116
  titeldeel: II

 68. Leidraad Invordering 2008
  tekst: tekst

 69. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
  bijlage: 1a

 70. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

 71. Overgangswet
  artikel: 56

 72. Overleveringswet
  artikel: 61

 73. Penitentiaire beginselenwet
  artikel: 28, 35

 74. Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers
  artikel: 1

 75. Regeling buitenlandse verbindingsofficieren
  artikel: 6

 76. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  bijlage: 1

 77. Regeling eisen keuringsdienst technisch hulpmiddel
  artikel: 7

 78. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
  artikel: 1

 79. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  bijlage: bijlage

 80. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  bijlage: 6

 81. Regeling politiehonden
  artikel: 6, 10

 82. Regeling verstrekken zaaksinformatie aan slachtoffers
  artikel: 1

 83. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  tekst: tekst

 84. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  tekst: tekst

 85. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart
  bijlage: 1

 86. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)

 87. Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
  artikel: 1

 88. Sanctiewet 1977
  artikel: 10g

 89. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  artikel: 1

 90. Telecommunicatiewet
  artikel: 13.2
  hoofdstuk: 13

 91. Tribunaalbesluit
  artikel: 78

 92. Uitleveringswet
  artikel: 54

 93. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  artikel: 3

 94. Uitvoeringsbesluit ex artikelen 62 en 76 Wetboek van Strafvordering

 95. Uitvoeringsregeling reclassering 2005
  artikel: 17

 96. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  artikel: 1, 69

 97. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 (BVE-instellingen)
  bijlage: Basisselectiedocument-onderwijsinstelllingen bve-sector

 98. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst

 99. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  tekst: tekst

 100. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  artikel: 20

 101. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  artikel: 51a

 102. Wet deskundige in strafzaken

 103. Wet dieren
  artikel: 11.12

 104. Wet digitale processtukken Strafvordering

 105. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  artikel: 2, 4

 106. Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven
  artikel: 6, 14, 16

 107. Wet hervorming herziening ten voordele

 108. Wet herziening ten nadele

 109. Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

 110. Wet implementatie richtlijn minimumnormen voor rechten, ondersteuning en bescherming slachtoffers strafbare feiten enz.

 111. Wet internationale misdrijven
  artikel: 21a

 112. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  artikel: 51g

 113. Wet langdurige zorg
  artikel: 9.1.7

 114. Wet marktmisbruik

 115. Wet militair tuchtrecht
  artikel: 103

 116. Wet militaire strafrechtspraak
  artikel: 1, 20, 23, 43, 51, 59, 61

 117. Wet oorlogsstrafrecht
  artikel: 21, 30

 118. Wet op de economische delicten
  artikel: 25

 119. Wet op de rechtsbijstand
  artikel: 43, 44

 120. Wet op het notarisambt
  artikel: 25

 121. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
  artikel: 33, 36, 47, 60, 63

 122. Wet tarieven in strafzaken
  artikel: 3, 19

 123. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  artikel: 22

 124. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  artikel: 31

 125. Wet tot herziening van de Wet wapens en munitie

 126. Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap
  artikel: 6

 127. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  artikel: 2:23, 4:6

 128. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  artikel: 457, 478

 129. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  artikel: 478

 130. Wetboek van Militair Strafrecht
  artikel: 1

 131. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 447e, 183, 184

 132. Wijzigingswet en aanvulling Wetboek van Strafrecht enz. (aanpassing ontnemingswetgeving)

 133. Wijzigingswet Gemeentewet, Wetboek van Strafvordering en Wetboek van Strafrecht (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)

 134. Wijzigingswet Overleveringswet, enz. (implementatie kaderbesluit 2009/299/JBZ, enz. (versterking procedurele rechten van personen))

 135. Wijzigingswet van de bepalingen uit het Wetboek van strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting en het vonnis

 136. Wijzigingswet Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Wetboek van Strafvordering

 137. Wijzigingswet Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen, enz. (aanbrengen enkele moderniseringen)

 138. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

 139. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (opheffen rechtspersoonlijkheid van het fonds, enz.)
  artikel: IV

 140. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (Aanpassingen tbs met voorwaarden)

 141. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (terbeschikkingstelling en sanctietoepassing t.a.v. geestelijk gestoorde delinquenten)

 142. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (invoering adolescentenstrafrecht)

 143. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II))

 144. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (strafbaarstelling deelnemen en meewerken training terrorisme, uitbreiding mogelijkheden ontzetting uit beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen)

 145. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (terbeschikkingstelling en de observatie)

 146. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (verruiming mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking)

 147. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken)

 148. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (de dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep)

 149. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (herziening onderzoek ter terechtzitting)

 150. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek)

 151. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

 152. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (rechtsgeding voor de politierechter, mededeling van vonnissen en arresten met het oog op instellen van een rechtsmiddel en het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling)

 153. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (stroomlijnen hoger beroep)

 154. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (uitbreiding gronden voorlopige hechtenis)

 155. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie)

 156. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (vormverzuimen)

 157. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering enz. (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

 158. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (aanvulling van spreekrecht in het strafproces en uitbreiding mogelijkheid uitkering aan nabestaanden)

 159. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (bepalingen houdende termijnen)

 160. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (getuigenbescherming)

 161. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (herziening raadkamerprocedure)

 162. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (versterking positie slachtoffer in strafproces)

 163. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (wegnemen van enkele technische onvolkomenheden)

 164. Zorgverzekeringswet
  artikel: 93

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(01-08-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35125

Aanhangig

35122

Aanhangig

35086

Aanhangig

35080

Aanhangig

35079

Aanhangig

34698

Aanhangig

34641

Aanhangig

34537

Aanhangig

34466

Aanhangig

34126

Aanhangig

34051

Aanhangig

33369

Aanhangig

31938

Aanhangig

31407

Aanhangig

30579

wijziging

04-07-2018

Stb. 2018, 264

34032

wijziging

27-06-2018

Stb. 2018, 322

34372

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

wijziging

06-12-2017
samen met
15-06-2018

Stb. 2017, 489
samen met
Stb. 2018, 228

34720
samen met
34887

wijziging

07-06-2017
samen met
19-06-2018
samen met
15-06-2018

Stb. 2017, 246
samen met
Stb. 2018, 199
samen met
Stb. 2018, 228

34493
samen met
34887

wijziging

31-05-2017

Stb. 2017, 231

34611

wijziging

08-03-2017

Stb. 2017, 110

34628

wijziging

22-02-2017
samen met
15-05-2019
samen met
15-06-2018

Stb. 2017, 82
samen met
Stb. 2019, 180
samen met
Stb. 2018, 228

34086
samen met
35116
samen met
34887

wijziging

17-12-2009
samen met
23-11-2010

Stb. 2010, 1
samen met
Stb. 2010, 792

30143

wijziging

07-07-2006
samen met
21-12-2007
samen met
26-04-2007

Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2008, 4
samen met
Stb. 2007, 160

29849
samen met
30961

wijziging

01-12-2005

Stb. 2005, 640

30102

wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 388

29828

wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 578

29253

01-03-2022

wijziging

10-02-2017

Stb. 2017, 51

34359

17-02-2017

Stb. 2017, 65

01-01-2022

wijziging

22-11-2017

Stb. 2017, 462

33542

05-12-2018

Stb. 2018, 473

01-08-2019

wijziging

03-07-2019

Stb. 2019, 257

35160

18-07-2019

Stb. 2019, 276

01-06-2019

wijziging

15-05-2019

Stb. 2019, 180

35116

15-05-2019

Stb. 2019, 181

01-05-2019

wijziging

03-04-2019

Stb. 2019, 141

33844

17-04-2019

Stb. 2019, 164

27-04-2019

wijziging

27-03-2019

Stb. 2019, 138

34893

10-04-2019

Stb. 2019, 139

01-03-2019

wijziging

27-06-2018
samen met
15-06-2018

Stb. 2018, 322
samen met
Stb. 2018, 228

34372
samen met
34887

12-02-2019

Stb. 2019, 67

01-01-2019

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 401

34889

06-12-2018

Stb. 2018, 495

wijziging

11-04-2018

Stb. 2018, 132

34257

14-09-2019

Stb. 2018, 339

wijziging

24-01-2018
samen met
31-01-2018
samen met
26-11-2014

Stb. 2018, 38
samen met
Stb. 2018, 30
samen met
Stb. 2014, 540

32398
samen met
34736
samen met
33771

11-12-2018

Stb. 2018, 498

wijziging

06-12-2017
samen met
15-06-2018

Stb. 2017, 489
samen met
Stb. 2018, 228

34720
samen met
34887

12-12-2018

Stb. 2018, 502

wijziging

22-11-2017

Stb. 2017, 462

33542

05-12-2018

Stb. 2018, 473

16-10-2018

wijziging

26-09-2018

Stb. 2018, 338

34746

12-10-2018

Stb. 2018, 355

01-10-2018

wijziging

04-07-2018

Stb. 2018, 264

34032

07-09-2018

Stb. 2018, 265

19-09-2018

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 245

34871

07-09-2018

Stb. 2018, 312

wijziging

15-06-2018

Stb. 2018, 228

34887

07-09-2018

Stb. 2018, 312

28-07-2018

t/m 25-05-2018 a)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-07-2018

wijziging

31-01-2018

Stb. 2018, 30

34736

16-04-2018

Stb. 2018, 168

wijziging

07-06-2017

Stb. 2017, 246

34493

07-12-2017

Stb. 2017, 492

01-05-2018

wijziging

06-12-2017

Stb. 2017, 489

34720

16-04-2018

Stb. 2018, 113

01-01-2018

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 460

33816

02-12-2016

Stb. 2016, 493

17-06-2017

wijziging

31-05-2017

Stb. 2017, 231

34611

14-06-2017

Stb. 2017, 262

01-04-2017

wijziging

08-03-2017

Stb. 2017, 90

34236

23-03-2017

Stb. 2017, 128

01-03-2017

wijziging

10-02-2017

Stb. 2017, 51

34359

17-02-2017

Stb. 2017, 65

wijziging

17-11-2016

Stb. 2016, 476

34159

20-02-2017

Stb. 2017, 66

wijziging

17-11-2016

Stb. 2016, 475

34157

20-02-2017

Stb. 2017, 66

01-01-2017

wijziging

28-09-2016

Stb. 2016, 353

33799

22-11-2016

Stb. 2016, 455

wijziging

23-08-2016

Stb. 2016, 313

34294

12-10-2016

Stb. 2016, 378

01-12-2016

wijziging

17-02-2016

Stb. 2016, 90

34090

15-11-2016

Stb. 2016, 432

11-08-2016

wijziging

15-07-2016

Stb. 2016, 297

34455

15-07-2016

Stb. 2016, 297

01-07-2016

wijziging

14-04-2016

Stb. 2016, 160

34082

01-06-2016

Stb. 2016, 210

wijziging

08-04-2016

Stb. 2016, 154

33994

27-05-2016

Stb. 2016, 205

wijziging

29-03-2016

Stb. 2016, 133

33712

13-06-2016

Stb. 2016, 228

17-11-2015

wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 410

34039

02-11-2015

Stb. 2015, 411

01-07-2015

wijziging

22-04-2015

Stb. 2015, 165

34034

05-06-2015

Stb. 2015, 209

wijziging

11-02-2015

Stb. 2015, 82

33956

04-05-2015

Stb. 2015, 175

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

19-06-2015

Stb. 2015, 247

01-03-2015

wijziging

28-01-2015

Stb. 2015, 40

33954

19-02-2015

Stb. 2015, 81

wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 445

33685

12-12-2014

Stb. 2014, 513

wijziging

12-11-2014

Stb. 2014, 444

32842

04-12-2014

Stb. 2014, 489

01-01-2015

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 433

33871

18-11-2014

Stb. 2014, 434

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

wijziging

19-06-2014

Stb. 2014, 225

33850

08-09-2014

Stb. 2014, 326

wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 176

33360

01-09-2014

Stb. 2014, 316

wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 131

33061

14-11-2014

Stb. 2014, 443

01-11-2014

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 255

33697

08-10-2014

Stb. 2014, 360

01-07-2014

wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 345

31389

05-06-2014

Stb. 2014, 211

01-05-2014

wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 125

33352

07-04-2014

Stb. 2014, 149

01-04-2014

wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 485

33498

20-01-2014

Stb. 2014, 33

06-01-2014

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 278

33295

30-08-2013

Stb. 2013, 336

01-11-2013

wijziging

05-06-2013

Stb. 2013, 250

33422

05-06-2013

Stb. 2013, 250

wijziging

05-06-2013

Stb. 2013, 250

33422

16-07-2013

Stb. 2013, 309

01-10-2013

wijziging

11-04-2013

Stb. 2013, 138

32044

17-07-2013

Stb. 2013, 313

wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 85

33355

21-06-2013

Stb. 2013, 268

26-07-2013

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 310

33510

10-07-2013

Stb. 2013, 310

01-07-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 225

33012

25-06-2013

Stb. 2013, 257

wijziging

07-03-2013

Stb. 2013, 95

32840

14-05-2013

Stb. 2013, 187

wijziging

13-12-2012

Stb. 2013, 10

32717

13-03-2013

Stb. 2013, 105

wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 410

32337

08-03-2013

Stb. 2013, 99

01-04-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 666

33451

20-12-2012

Stb. 2012, 667

15-03-2013

wijziging

10-05-2012

Stb. 2013, 48

31412

08-02-2013

Stb. 2013, 49

01-01-2013

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 601

32468

13-09-2012

Stb. 2012, 408

wijziging

01-12-2011
samen met
27-10-2011

Stb. 2011, 600
samen met
Stb. 2011, 500

32177
samen met
32863

13-09-2012

Stb. 2012, 408

01-11-2012

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 333

32885

15-08-2012

Stb. 2012, 373

01-10-2012

wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 275

32045

12-09-2012

Stb. 2012, 404

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

11-08-2012

Stb. 2012, 366

01-09-2012

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 345

33176

16-08-2012

Stb. 2012, 370

01-07-2012

tot 01-07-2011 b)

wijziging

05-04-2012

Stb. 2012, 155

33008

04-06-2012

Stb. 2012, 253

01-04-2012

wijziging

08-12-2011

Stb. 2011, 605

32475

17-01-2012

Stb. 2012, 15

wijziging

24-11-2011
samen met
24-11-2011

Stb. 2011, 555
samen met
Stb. 2011, 556

32168
samen met
32702

26-03-2012

Stb. 2012, 131

wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 545

32319

12-12-2011

Stb. 2011, 615

wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 546

32551

12-12-2011

Stb. 2011, 615

01-01-2012

wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 556

32702

15-12-2011

Stb. 2011, 628

wijziging

06-06-2011

Stb. 2011, 276

32363

27-10-2011

Stb. 2011, 501

01-08-2011

wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 232

32188

01-07-2011

Stb. 2011, 342

01-07-2011

wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 255

32021

27-06-2011

Stb. 2011, 324

wijziging

31-03-2011

Stb. 2011, 171

32194

12-05-2011

Stb. 2011, 237

wijziging

13-12-2010

Stb. 2010, 818

31915

15-06-2011

Stb. 2011, 296

01-02-2011

wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 470

29438

17-01-2011

Stb. 2011, 16

01-01-2011

wijziging

17-12-2009
samen met
26-11-2009

Stb. 2010, 1
samen met
Stb. 2009, 525

30143
samen met
31391

13-07-2010

Stb. 2010, 291

wijziging

18-12-2008

Stb. 2009, 62

31450

13-12-2010

Stb. 2010, 824

01-11-2010

wijziging

30-09-2010

Stb. 2010, 715

31758

26-10-2010

Stb. 2010, 726

10-10-2010

wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-10-2010

wijziging

24-07-2010

Stb. 2010, 320

31560

10-08-2010

Stb. 2010, 321

wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 317

31436

25-03-2010

Stb. 2010, 152

01-09-2010

wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 325

31467

07-07-2010

Stb. 2010, 325

wijziging

01-07-2010

Stb. 2010, 270

31823

24-07-2010

Stb. 2010, 308

01-07-2010

wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 200

32257

01-06-2010

Stb. 2010, 201

wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 190

31552

10-06-2010

Stb. 2010, 226

wijziging

04-03-2010

Stb. 2010, 111

31009

04-06-2010

Stb. 2010, 220

wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 2

31835

14-06-2010

Stb. 2010, 234

wijziging

12-11-2009
samen met
26-11-2009

Stb. 2009, 475
samen met
Stb. 2009, 525

31241
samen met
31391

25-03-2010

Stb. 2010, 151

01-04-2010

wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

25-03-2010

Stb. 2010, 139

01-01-2010

wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 544

31810

17-12-2009

Stb. 2009, 578

wijziging

22-01-2009

Stb. 2009, 33

31116

06-08-2009

Stb. 2009, 351

01-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 264

29702

25-06-2009

Stb. 2009, 266

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

24-06-2009

Stb. 2009, 263

01-06-2009

wijziging

05-03-2009

Stb. 2009, 124

31555

20-05-2009

Stb. 2009, 224

01-04-2009

wijziging

25-03-2009

Stb. 2009, 155

30536

25-03-2009

Stb. 2009, 156

25-03-2009

wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-01-2009

wijziging

20-11-2008

Stb. 2008, 545

31468

18-12-2008

Stb. 2008, 582

wijziging

09-10-2008

Stb. 2008, 421

30657

18-11-2008

Stb. 2008, 484

wijziging

11-10-2007

Stb. 2007, 375

29936

11-12-2008

Stb. 2008, 555

01-09-2008

wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-07-2008

wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 500

30513

30-05-2008

Stb. 2008, 194

09-05-2008

wijziging

01-04-2008

Stb. 2008, 148

30415

01-04-2008

Stb. 2008, 148

26-03-2008

wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

01-02-2008

wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 575

30332

22-01-2008

Stb. 2008, 24

wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

21-12-2007

Stb. 2008, 4

wijziging

07-07-2006
samen met
26-04-2007

Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2007, 160

29849
samen met
30961

21-12-2007

Stb. 2008, 4

wijziging

23-03-2005

Stb. 2005, 175

29805

21-12-2007

Stb. 2008, 4

01-01-2008

wijziging

21-07-2007

Stb. 2007, 300

30327

14-12-2007

Stb. 2007, 549

wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 192

29942

18-06-2007

Stb. 2007, 222

01-12-2007

wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 354

30699

31-10-2007

Stb. 2007, 432

04-07-2007

wijziging

07-06-2007

Stb. 2007, 230

30557

07-06-2007

Stb. 2007, 230

01-07-2007

wijziging

05-10-2006

Stb. 2006, 470

30320

10-02-2007

Stb. 2007, 70

01-06-2007

wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 285

30182

07-05-2007

Stb. 2007, 172

09-05-2007

wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

26-04-2007

Stb. 2007, 160

01-03-2007

wijziging

05-10-2006

Stb. 2006, 470

30320

10-02-2007

Stb. 2007, 70

01-02-2007

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 580

30164

21-12-2006

Stb. 2006, 731

01-01-2007

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 470

29438

21-12-2006

Stb. 2006, 728

wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 388

29828

28-11-2006

Stb. 2006, 609

01-11-2006

wijziging

28-09-2006

Stb. 2006, 460

29743

12-10-2006

Stb. 2006, 461

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

12-10-2006

Stb. 2006, 461

01-09-2006

wijziging

01-06-2006
samen met
22-12-2005

Stb. 2006, 300
samen met
Stb. 2006, 24

26671
samen met
30171

04-07-2006

Stb. 2006, 301

01-04-2006

wijziging

12-05-2005
samen met
13-03-2006
samen met
12-05-2005

Stb. 2005, 254
samen met
Stb. 2006, 150
samen met
Stb. 2005, 255

26294
samen met
28017

13-03-2006

Stb. 2006, 150

01-02-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 11

28484

09-01-2006

Stb. 2006, 23

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

01-01-2006

wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 390

29441

28-11-2005

Stb. 2005, 609

01-11-2005

wijziging

23-03-2005

Stb. 2005, 175

29805

03-06-2005

Stb. 2005, 293

15-10-2005

wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 455

28863

29-09-2005

Stb. 2005, 484

01-10-2005

wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 346

29827

14-09-2005

Stb. 2005, 466

01-08-2005

wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 310

29845

01-07-2005

Stb. 2005, 353

wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 234

29756

01-07-2005

Stb. 2005, 352

01-07-2005

wijziging

07-04-2005
samen met
10-11-2004

Stb. 2005, 194
samen met
Stb. 2004, 578

29413
samen met
29253

08-06-2005

Stb. 2005, 300

15-06-2005

wijziging

23-03-2005

Stb. 2005, 175

29805

03-06-2005

Stb. 2005, 293

01-02-2005

wijziging

16-09-2004

Stb. 2004, 465

28685

12-01-2005

Stb. 2005, 18

01-01-2005

wijziging

09-12-2004

Stb. 2004, 645

29291

16-12-2004

Stb. 2004, 690

wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 579

29254

09-12-2004

Stb. 2004, 640

wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 578

29253

09-12-2004

Stb. 2004, 639

wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 577

29252

09-12-2004

Stb. 2004, 638

wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 580

29255

09-12-2004

Stb. 2004, 641

wijziging

21-07-2004

Stb. 2004, 382

27632

08-11-2004

Stb. 2004, 582

wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 300

29218

09-11-2004

Stb. 2004, 583

wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 306

28168

16-12-2004

Stb. 2004, 701

01-10-2004

wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 351

28980

22-09-2004

Stb. 2004, 471

01-09-2004

wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 315

28886

03-08-2004

Stb. 2004, 390

wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 105

28059

03-08-2004

Stb. 2004, 395

01-07-2004

wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 107

28351

21-04-2004

Stb. 2004, 181

01-06-2004

wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 109

28353

14-05-2004

Stb. 2004, 226

19-05-2004

wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

07-05-2004

Stb. 2004, 207

01-05-2004

wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

wijziging

04-12-2003

Stb. 2003, 502

27553

15-04-2004

Stb. 2004, 165

01-02-2004

wijziging

20-11-2003

Stb. 2003, 480

27792

20-11-2003

Stb. 2003, 480

01-09-2003

wijziging

08-05-2003
samen met
03-04-2003

Stb. 2003, 202
samen met
Stb. 2003, 143

28079
samen met
28477

11-08-2003

Stb. 2003, 321

wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 201

28072

17-07-2003

Stb. 2003, 312

01-07-2003

wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 143

28477

18-06-2003

Stb. 2003, 260

01-06-2003

wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 551

27798

01-05-2003

Stb. 2003, 156

01-01-2003

wijziging

31-10-2002

Stb. 2002, 539

28204

09-12-2002

Stb. 2002, 601

wijziging

12-09-2002

Stb. 2002, 479

27726

09-12-2002

Stb. 2002, 600

01-10-2002

wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 388

27745

10-09-2002

Stb. 2002, 470

04-09-2002

wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 440

13-07-2002

Stb. 2002, 440

08-08-2002

wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 316

28099

20-06-2002

Stb. 2002, 317

12-07-2002

wijziging

04-07-2002

Stb. 2002, 355

28215

04-07-2002

Stb. 2002, 355

01-07-2002

wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 330

28189

25-06-2002

Stb. 2002, 336

01-05-2002

wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 531

26436

05-03-2002

Stb. 2002, 135

08-03-2002

wijziging

06-03-2002

Stb. 2002, 125

28202

06-03-2002

Stb. 2002, 125

01-03-2002

wijziging

12-12-2001

Stb. 2002, 14

27258

25-01-2002

Stb. 2002, 51

wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 532

26983

31-01-2002

Stb. 2002, 66

01-01-2002

wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 673

28028

20-12-2001

Stb. 2001, 703

wijziging

06-12-2001
samen met
12-12-2001
samen met

Stb. 2001, 584
samen met
Stb. 2001, 664
samen met
Stb. 2001, . 664

27878
samen met
28075

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

27-09-2001
samen met
12-12-2001

Stb. 2001, 481
samen met
Stb. 2001, 664

27472
samen met
28075

27-09-2001

Stb. 2001, 481

14-12-2001

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 606

27159

06-12-2001

Stb. 2001, 606

01-11-2001

wijziging

05-07-2001

Stb. 2001, 335

26271

28-09-2001

Stb. 2001, 450

01-09-2001

wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

wijziging

02-11-2000

Stb. 2000, 481

26016

08-08-2001

Stb. 2001, 370

01-06-2001

wijziging

17-05-2001

Stb. 2001, 245

27573

17-05-2001

Stb. 2001, 245

01-04-2001

wijziging

21-12-2000

Stb. 2001, 28

26023

27-03-2001

Stb. 2001, 158

01-02-2001

wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 616

26469

20-01-2001

Stb. 2001, 43

wijziging

07-09-2000

Stb. 2000, 365

26114

20-01-2001

Stb. 2001, 44

01-10-2000

wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 464

25437

18-01-2000

Stb. 2000, 38

wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 467

26027

21-06-2000

Stb. 2000, 271

12-07-2000

wijziging

27-06-2000

Stb. 2000, 282

25768

27-06-2000

Stb. 2000, 282

01-06-2000

wijziging

10-05-2000

Stb. 2000, 204

26706

25-05-2000

Stb. 2000, 225

12-05-2000

wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 174

26825

04-05-2000

Stb. 2000, 193

01-02-2000

wijziging

27-05-1999

Stb. 1999, 243

23251

19-01-2000

Stb. 2000, 32

wijziging

27-05-1999

Stb. 1999, 245

25403

19-01-2000

Stb. 2000, 32

01-01-2000

wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 434

25843

06-12-1999

Stb. 1999, 526

01-06-1999

wijziging

19-04-1999

Stb. 1999, 194

25392

19-05-1999

Stb. 1999, 198

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 52

wijziging

01-10-1998

Stb. 1998, 591

25240

04-02-1999

Stb. 1999, 52

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 430

24263

09-11-1998

Stb. 1998, 623

15-12-1998

wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-12-1998

wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-10-1998

wijziging

22-04-1998

Stb. 1998, 250

24219

11-05-1998

Stb. 1998, 251

03-07-1998

wijziging

24-06-1998

Stb. 1998, 375

24112

24-06-1998

Stb. 1998, 375

wijziging

18-01-1996

Stb. 1996, 39

23960

30-06-1998

Stb. 1998, 376

15-05-1998

wijziging

22-04-1998

Stb. 1998, 250

24219

11-05-1998

Stb. 1998, 251

02-02-1998

wijziging

15-01-1998

Stb. 1998, 35

24834

15-01-1998

Stb. 1998, 36

01-02-1998

wijziging

15-01-1998

Stb. 1998, 33

24692

15-01-1998

Stb. 1998, 34

wijziging

15-01-1998

Stb. 1998, 31

24510

15-01-1998

Stb. 1998, 32

01-01-1998

wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

wijziging

04-12-1997

Stb. 1997, 580

25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

24-12-1997

wijziging

11-12-1997

Stb. 1997, 674

25298

11-12-1997

Stb. 1997, 674

01-12-1997

wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 655

19522

19-11-1997

Stb. 1997, 553

28-11-1997

wijziging

21-02-1997

Stb. 1997, 124

24662

24-11-1997

Stb. 1997, 565

02-10-1997

wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 282

24256

05-07-1997

Stb. 1997, 300

30-06-1997

wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 212

23689

06-06-1997

Stb. 1997, 240

14-05-1997

wijziging

17-04-1997

Stb. 1997, 192

24614

17-04-1997

Stb. 1997, 192

01-05-1997

wijziging

03-04-1996

Stb. 1996, 367

23789

23-04-1997

Stb. 1997, 172

01-01-1997

wijziging

16-11-1995

Stb. 1995, 579

24107

29-11-1996

Stb. 1996, 588

02-11-1996

wijziging

14-09-1995

Stb. 1995, 441

23705

21-10-1996

Stb. 1996, 522

01-11-1996

wijziging

26-09-1996
samen met
22-04-1998

Stb. 1996, 487
samen met
Stb. 1998, 250

23989
samen met
24219

21-10-1996

Stb. 1996, 521

01-06-1996

wijziging

02-11-1995

Stb. 1995, 554

23806

16-04-1996

Stb. 1996, 246

01-05-1996

wijziging

18-01-1996

Stb. 1996, 39

23960

28-03-1996

Stb. 1996, 211

01-01-1996

wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 254

23692

21-12-1995

Stb. 1995, 698

31-12-1995

wijziging

16-11-1995

Stb. 1995, 574

23874

14-12-1995

Stb. 1995, 646

15-12-1995

wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

01-09-1995

wijziging

07-07-1994
samen met
12-04-1995

Stb. 1994, 528
samen met
Stb. 1995, 227

21327
samen met
23855

10-07-1995

Stb. 1995, 357

10-08-1995

wijziging

30-03-1995

Stb. 1995, 195

23229

01-08-1995

Stb. 1995, 373

17-05-1995

wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

15-05-1995

wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-04-1995

wijziging

21-12-1994

Stb. 1995, 31

23178

07-03-1995

Stb. 1995, 131

wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 29

21345

30-03-1995

Stb. 1995, 160

wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 29

21345

23-11-1939

Stb. 1939, 285

01-01-1995

wijziging

17-11-1994

Stb. 1994, 858

23664

15-12-1994

Stb. 1994, 919

wijziging

14-10-1993

Stb. 1993, 555

21847

25-10-1994

Stb. 1994, 777

01-10-1994

wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 565

21147

22-09-1994

Stb. 1994, 707

wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 307

21225

17-08-1994

Stb. 1994, 646

01-09-1994

wijziging

16-06-1994

Stb. 1994, 628

23444

21-03-1995

Stb. 1994, 632

wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 596

22447

04-07-1994

Stb. 1994, 523

15-07-1994

wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 501

23464

04-07-1994

Stb. 1994, 502

01-04-1994

wijziging

27-01-1994

Stb. 1994, 60

22268

27-01-1994

Stb. 1994, 60

wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 724

22562

07-01-1994

Stb. 1994, 27

wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

01-02-1994

wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 603

22483

11-11-1993

Stb. 1993, 603

15-01-1994

wijziging

15-12-1993

Stb. 1994, 13

22909

29-12-1993

Stb. 1994, 14

01-01-1994

wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 775

22609

23-12-1993

Stb. 1993, 775

wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 591

22584

08-11-1993

Stb. 1993, 591

wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 598

23024

08-11-1993

Stb. 1993, 598

31-12-1993

wijziging

24-02-1993

Stb. 1993, 141

22142

23-12-1993

Stb. 1993, 709

15-10-1993

wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 516

22523

16-09-1993

Stb. 1993, 516

01-09-1993

wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

23-08-1993

Stb. 1993, 456

wijziging

10-12-1992

Stb. 1993, 12

22083

15-07-1993

Stb. 1993, 429

01-08-1993

wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

07-07-1993

Stb. 1993, 370

wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

23-08-1993

Stb. 1993, 456

01-06-1993

wijziging

24-03-1993

Stb. 1993, 182

19757

24-03-1993

Stb. 1993, 182

01-03-1993

wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 33

21551

23-12-1992

Stb. 1993, 33

wijziging

10-12-1992

Stb. 1993, 11

21504

05-02-1993

Stb. 1993, 98

01-01-1993

wijziging

23-12-1992

Stb. 1992, 722

22665

23-12-1992

Stb. 1992, 723

wijziging

10-12-1992

Stb. 1992, 658

22721

10-12-1992

Stb. 1992, 658

18-07-1992

wijziging

01-07-1992

Stb. 1992, 378

22340

01-07-1992

Stb. 1992, 378

01-07-1992

wijziging

03-06-1992

Stb. 1992, 278

21967

17-06-1992

Stb. 1992, 299

wijziging

03-06-1992

Stb. 1992, 278

21967

03-06-1992

Stb. 1992, 278

wijziging

16-04-1992

Stb. 1992, 214

19774

16-04-1992

Stb. 1992, 214

01-05-1992

wijziging

27-11-1991

Stb. 1991, 663

21241

13-03-1992

Stb. 1992, 116

01-02-1992

wijziging

09-10-1991

Stb. 1991, 520

21565

21-01-1992

Stb. 1992, 39

01-01-1992

wijziging

20-11-1991

Stb. 1991, 626

21626

12-12-1991

Stb. 1991, 708

wijziging

28-12-1989
samen met
06-12-1991

Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 606

17896

20-02-1990

Stb. 1990, 90

06-10-1991

wijziging

17-12-1987

Stb. 1987, 640

18436

25-09-1991

Stb. 1991, 490

01-04-1991

wijziging

13-12-1990

Stb. 1990, 605

17897

13-12-1990

Stb. 1990, 605

wijziging

23-05-1990
samen met
22-03-1991

Stb. 1990, 379
samen met
Stb. 1991, 127

19979

04-03-1991

Stb. 1991, 100

01-05-1990

wijziging

19-04-1989

Stb. 1989, 112

20897

23-04-1990

Stb. 1990, 180

01-12-1989

wijziging

25-10-1989

Stb. 1989, 482

20074

02-11-1989

Stb. 1989, 503

01-09-1989

wijziging

03-07-1989

Stb. 1989, 284

20661

03-07-1989

Stb. 1989, 284

wijziging

05-02-1986

Stb. 1986, 41

14413

10-05-1989

Stb. 1989, 190

16-02-1989

wijziging

02-02-1989

Stb. 1989, 16

19935

02-02-1989

Stb. 1989, 16

01-01-1989

wijziging

26-10-1988

Stb. 1988, 521

20370

01-12-1988

Stb. 1988, 550

01-12-1988

wijziging

10-10-1988

Stb. 1988, 474

19798

10-10-1988

Stb. 1988, 474

01-09-1988

wijziging

19-11-1986
samen met
07-07-1988

Stb. 1986, 587
samen met
Stb. 1988, 321

11932

01-08-1988

Stb. 1988, 380

17-06-1988

wijziging

19-05-1988

Stb. 1988, 276

18439

19-05-1988

Stb. 1988, 274

01-01-1988

wijziging

23-12-1987

Stb. 1987, 598

19075

23-12-1987

Stb. 1987, 598

wijziging

01-07-1987

Stb. 1987, 334

15416

09-12-1987

Stb. 1987, 558

wijziging

10-09-1986

Stb. 1986, 464

18129

03-10-1987

Stb. 1987, 448

01-10-1987

wijziging

01-07-1987

Stb. 1987, 315

19285

01-07-1987

Stb. 1987, 315

01-06-1987

wijziging

01-04-1987

Stb. 1987, 162

19033

11-05-1987

Stb. 1987, 238

01-01-1987

wijziging

26-11-1986

Stb. 1986, 593

18764

27-11-1986

Stb. 1986, 594

01-09-1986

wijziging

21-05-1986

Stb. 1986, 285

18978

20-06-1986

Stb. 1986, 334

27-05-1986

wijziging

03-07-1985

Stb. 1985, 385

15836

01-05-1986

Stb. 1986, 245

19-05-1986

wijziging

23-04-1986

Stb. 1986, 206

18802

23-04-1986

Stb. 1986, 206

wijziging

16-04-1986

Stb. 1986, 204

18054

16-04-1986

Stb. 1986, 204

01-01-1986

wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 662

19111

13-12-1985

Stb. 1985, 663

wijziging

11-09-1985

Stb. 1985, 510

18346

18-12-1985

Stb. 1985, 686

01-10-1985

wijziging

24-04-1985

Stb. 1985, 236

18324

29-08-1985

Stb. 1985, 487

19-07-1985

wijziging

06-03-1985

Stb. 1985, 131

15972

23-05-1985

Stb. 1985, 285

01-04-1985

wijziging

27-02-1985

Stb. 1985, 115

17337

27-02-1985

Stb. 1985, 115

01-01-1985

wijziging

08-11-1984

Stb. 1984, 551

15831

08-11-1984

Stb. 1984, 551

01-11-1984

wijziging

01-05-1981

Stb. 1981, 257

15475

21-07-1984

Stb. 1984, 356

wijziging

01-05-1981

Stb. 1981, 257

15475

17-05-1984

Stb. 1984, 218

01-09-1984

wijziging

05-07-1984

Stb. 1984, 332

16652

05-07-1984

Stb. 1984, 332

wijziging

27-06-1984

Stb. 1984, 302

17991

27-06-1984

Stb. 1984, 302

18-07-1983

wijziging

15-06-1983

Stb. 1983, 276

17744

15-06-1983

Stb. 1983, 276

01-05-1983

wijziging

31-03-1983

Stb. 1983, 153

15012

14-04-1983

Stb. 1983, 174

20-04-1983

wijziging

24-03-1983

Stb. 1983, 135

17377

24-03-1983

Stb. 1983, 135

01-01-1983

wijziging

14-05-1980

Stb. 1980, 233

15943

09-12-1982

Stb. 1982, 675

31-05-1982

wijziging

26-04-1982

Stb. 1982, 237

16335

26-04-1982

Stb. 1982, 237

08-07-1981

wijziging

07-05-1981

Stb. 1981, 330

16032

07-05-1981

Stb. 1981, 330

15-06-1981

wijziging

11-12-1980

Stb. 1980, 666

15842

10-04-1981

Stb. 1981, 190

01-11-1980

wijziging

15-10-1980

Stb. 1980, 558

15438

15-10-1980

Stb. 1980, 558

05-12-1979

wijziging

24-10-1979

Stb. 1979, 615

15634

24-10-1979

Stb. 1979, 615

25-04-1979

wijziging

10-03-1979

Stb. 1979, 170

14322

10-03-1979

Stb. 1979, 170

01-12-1978

wijziging

10-10-1978

Stb. 1978, 528

15019

10-10-1978

Stb. 1978, 528

16-10-1978

wijziging

08-09-1976

Stb. 1976, 484

13386

05-10-1978

Stb. 1978, 497

01-07-1978

wijziging

10-05-1978

Stb. 1978, 251

14636

10-05-1978

Stb. 1978, 251

12-06-1978

wijziging

10-05-1978

Stb. 1978, 251

14636

10-05-1978

Stb. 1978, 251

26-04-1978

wijziging

25-03-1978

Stb. 1978, 155

11249

25-03-1978

Stb. 1978, 155

01-11-1976

wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 424

13407

01-10-1976

Stb. 1976, 499

01-09-1976

wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

23-06-1976

Stb. 1976, 377

09-08-1976

wijziging

30-06-1976

Stb. 1976, 369

13916

30-06-1976

Stb. 1976, 369

17-06-1976

wijziging

12-05-1976

Stb. 1976, 282

13236

12-05-1976

Stb. 1976, 282

16-02-1976

wijziging

14-01-1976

Stb. 1976, 9

13494

14-01-1976

Stb. 1976, 9

01-01-1976

wijziging

26-06-1975

Stb. 1975, 342

11072

15-12-1975

Stb. 1975, 694

28-07-1975

wijziging

26-06-1975

Stb. 1975, 340

13235

26-06-1975

Stb. 1975, 340

wijziging

26-06-1975

Stb. 1975, 341

12132

26-06-1975

Stb. 1975, 341

01-01-1974

wijziging

26-10-1973

Stb. 1973, 509

9994

26-10-1973

Stb. 1973, 509

31-10-1973

wijziging

26-09-1973

Stb. 1973, 471

11247

26-09-1973

Stb. 1973, 471

13-08-1973

wijziging

13-07-1973

Stb. 1973, 330

11130

13-07-1973

Stb. 1973, 330

01-05-1973

wijziging

21-03-1973

Stb. 1973, 135

11933

21-03-1973

Stb. 1973, 135

01-10-1972

wijziging

07-09-1972

Stb. 1972, 461

10808

13-09-1972

Stb. 1972, 462

01-01-1972

wijziging

28-05-1969

Stb. 1969, 258

04-06-1969

Stb. 1969, 259

12-05-1971

wijziging

08-04-1971

Stb. 1971, 211

10260

08-04-1971

Stb. 1971, 211

wijziging

08-04-1971

Stb. 1971, 212

10347

08-04-1971

Stb. 1971, 212

23-04-1971

wijziging

07-04-1971

Stb. 1971, 180

9419

07-04-1971

Stb. 1971, 180

12-02-1970

wijziging

16-05-1969

Stb. 1969, 224

9492

24-12-1969

Stb. 1969, 608

01-01-1970

wijziging

28-08-1969

Stb. 1969, 350

8725

11-12-1969

Stb. 1969, 561

wijziging

03-04-1967

Stb. 1969, 167

8436

04-06-1969

Stb. 1969, 259

09-06-1969

wijziging

08-05-1969

Stb. 1969, 191

9638

08-05-1969

Stb. 1969, 191

12-04-1967

wijziging

16-03-1967

Stb. 1967, 152

7979

16-03-1967

Stb. 1967, 152

03-04-1967

wijziging

09-03-1967

Stb. 1967, 140

8054

09-03-1967

Stb. 1967, 140

24-08-1966

wijziging

21-07-1966

Stb. 1966, 322

8400

21-07-1966

Stb. 1966, 322

01-06-1966

wijziging

16-07-1964
samen met
23-09-1964

Stb. 1964, 338
samen met
Stb. 1963, 375

4108
samen met
7233

16-07-1964

Stb. 1966, 337

wijziging

16-07-1964
samen met
23-09-1964

Stb. 1964, 338
samen met
Stb. 1964, 375

4108
samen met
7233

06-05-1966

Stb. 1966, 204

12-07-1965

wijziging

02-06-1965

Stb. 1965, 238

7911

02-06-1965

Stb. 1965, 238

01-07-1965

wijziging

02-06-1965

Stb. 1965, 238

7911

02-06-1965

Stb. 1965, 238

wijziging

20-11-1963

Stb. 1963, 485

7101

16-02-1965

Stb. 1965, 58

wijziging

09-11-1961

Stb. 1961, 402

4141

16-02-1965

Stb. 1965, 58

31-12-1964

wijziging

10-12-1964

Stb. 1964, 483

7603

16-12-1964

Stb. 1964, 508

01-12-1964

wijziging

25-07-1964

Stb. 1964, 315

7113

16-10-1964

Stb. 1964, 393

16-10-1964

wijziging

16-07-1964
samen met
23-09-1964

Stb. 1964, 338
samen met
Stb. 1964, 375

4108
samen met
7233

16-07-1964

Stb. 1964, 338

01-01-1964

wijziging

28-03-1963

Stb. 1963, 130

6647

29-11-1963

Stb. 1963, 487

25-12-1963

wijziging

20-11-1963

Stb. 1963, 485

7101

20-11-1963

Stb. 1963, 485

24-07-1963

wijziging

20-06-1963

Stb. 1963, 272

2079

20-06-1963

Stb. 1963, 272

01-10-1962

wijziging

02-08-1962

Stb. 1962, 324

6671

02-08-1962

Stb. 1962, 324

03-07-1961

wijziging

25-05-1961

Stb. 1961, 170

5939

25-05-1961

Stb. 1961, 170

01-03-1961

wijziging

25-01-1961

Stb. 1961, 19

3868

25-01-1961

Stb. 1961, 19

25-06-1960

wijziging

23-06-1960

Stb. 1960, 239

5934

23-06-1960

Stb. 1960, 239

01-10-1959

wijziging

15-01-1958

Stb. 1958, 47

4168

22-09-1959

Stb. 1959, 344

01-05-1959

wijziging

09-01-1958

Stb. 1958, 7

4415

21-04-1959

Stb. 1959, 128

01-02-1959

wijziging

22-05-1958

Stb. 1958, 296

4034

05-01-1959

Stb. 1959, 3

22-05-1958

wijziging

18-04-1958

Stb. 1958, 204

4366

18-04-1958

Stb. 1958, 204

01-01-1958

wijziging

04-07-1957

Stb. 1957, 244

3525

23-12-1957

Stb. 1957, 545

31-10-1957

wijziging

02-10-1957

Stb. 1957, 383

4674

02-10-1957

Stb. 1957, 383

01-01-1957

wijziging

28-06-1956

Stb. 1956, 377

4244

28-11-1956

Stb. 1956, 561

01-07-1956

wijziging

24-12-1954

Stb. 1954, 602

2814

26-05-1956

Stb. 1956, 308

16-06-1955

wijziging

20-05-1955

Stb. 1955, 208

3741

20-05-1955

Stb. 1955, 208

01-05-1955

wijziging

11-11-1954

Stb. 1954, 498

3468

25-04-1955

Stb. 1955, 172

01-06-1953

wijziging

21-12-1951

Stb. 1951, 596

1189

23-05-1953

Stb. 1953, 237

01-10-1952

wijziging

23-06-1952

Stb. 1952, 365

892

23-07-1952

Stb. 1952, 426

21-08-1952

wijziging

10-07-1952

Stb. 1952, 405

2419

10-07-1952

Stb. 1952, 405

24-07-1952

wijziging

23-06-1952

Stb. 1952, 361

1539

23-06-1952

Stb. 1952, 361

31-01-1952

wijziging

21-12-1951

Stb. 1951, 585

2303

21-12-1951

Stb. 1951, 585

30-04-1951

wijziging

05-04-1951

Stb. 1951, 92

1554

05-04-1951

Stb. 1951, 92

01-02-1940

wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

23-11-1939

Stb. 1939, 285

wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

21-12-1935

Stb. 1935, 783

05-06-1939

wijziging

13-05-1939

Stb. 1939, 200

42

13-05-1939

Stb. 1939, 200

01-02-1939

wijziging

11-09-1936

Stb. 1936, 206

02-12-1938

Stb. 1938, 287

17-06-1937

wijziging

22-05-1937

Stb. 1937, 201

107

22-05-1937

Stb. 1937, 201

wijziging

22-05-1937

Stb. 1937, 202

63

22-05-1937

Stb. 1937, 202

01-01-1936

wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

21-12-1935

Stb. 1935, 783

16-08-1934

wijziging

19-07-1934

Stb. 1934, 405

19-07-1934

Stb. 1934, 405

30-11-1933

wijziging

01-11-1933

Stb. 1933, 564

01-11-1933

Stb. 1933, 564

01-08-1933

wijziging

06-04-1933

Stb. 1933, 141

10-07-1933

Stb. 1933, 356

01-09-1930

wijziging

25-06-1929

Stb. 1929, 360

12-06-1930

Stb. 1930, 227

15-03-1930

wijziging

12-12-1929

Stb. 1929, 530

07-01-1930

Stb. 1930, 6

wijziging

12-12-1929

Stb. 1929, 530

12-12-1929

Stb. 1929, 530

01-11-1928

wijziging

10-05-1978

Stb. 1978, 251

14636

10-05-1978

Stb. 1978, 251

wijziging

21-07-1928

Stb. 1928, 251

21-07-1928

Stb. 1928, 251

wijziging

28-05-1925
samen met
21-07-1928

Stb. 1925, 221
samen met
Stb. 1928, 251

18-10-1928

Stb. 1928, 399

02-08-1928

wijziging

02-07-1928

Stb. 1928, 218

02-07-1928

Stb. 1928, 218

01-01-1926

tekstplaatsing

30-07-1925

Stb. 1925, 343

04-12-1925

Stb. 1925, 465

wijziging

30-07-1925

Stb. 1925, 343

04-12-1925

Stb. 1925, 465

wijziging

29-06-1925

Stb. 1925, 314

04-12-1925

Stb. 1925, 465

wijziging

29-06-1925

Stb. 1925, 308

04-12-1925

Stb. 1925, 465

nieuwe-regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1925

Stb. 1925, 465

nieuwe-regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1912

Stb. 1912, 465

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 125m, Artikel 126gg, Artikel 151da, Artikel 195g

 • b) Heeft betrekking op Artikel 502