Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 279

 • 1

  Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

 • 2

  Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingsbesluit
  artikel: 8

 2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 3. Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag
  tekst: tekst

 4. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 5. Wet natuurbescherming
  artikel: 3.28

 6. Wet wapens en munitie
  artikel: 7

 7. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 71, 286

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64