Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 97

 • 1

  Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 • 2

  Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in het voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst, tekst

 2. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  artikel: 2

 3. Regeling wapens en munitie
  artikel: 8

 4. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 5. Wetboek van Militair Strafrecht
  artikel: 153

 6. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 106, 136

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

31938

01-02-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 11

28484

09-01-2006

Stb. 2006, 23

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

05-08-1952

wijziging

10-07-1952

Stb. 1952, 408

2258

10-07-1952

Stb. 1952, 408

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64