Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 92

De aanslag ondernomen met het oogmerk om de Koning, de regerende Koningin of de Regent van het leven of de vrijheid te beroven of tot regeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingsbesluit
  artikel: 8

 2. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
  artikel: 2

 3. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst, tekst, tekst

 4. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  artikel: 2

 5. Regeling wapens en munitie
  artikel: 8

 6. Uitleveringswet
  artikel: 51a

 7. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 8. Wet natuurbescherming
  artikel: 3.28

 9. Wet wapens en munitie
  artikel: 7

 10. Wetboek van Militair Strafrecht
  artikel: 153

 11. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 43b, 4, 83, 96, 106, 136, 421

 12. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 160, 551

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

31938

01-02-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 11

28484

09-01-2006

Stb. 2006, 23

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64