Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 28

 • 1

  De rechten waarvan de schuldige, in de bij de wet bepaalde gevallen, bij rechterlijke uitspraak kan worden ontzet, zijn:

  • 1°.

   het bekleden van ambten of van bepaalde ambten;

  • 2°.

   het dienen bij de gewapende macht;

  • 3°.

   het recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen en tot lid van deze organen te worden verkozen;

  • 4°.

   het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder;

  • 5°.

   de uitoefening van bepaalde beroepen.

 • 2

  Ontzetting van leden van de rechterlijke macht die, hetzij voor hun leven, hetzij voor een bepaalde tijd, zijn aangesteld, of van andere voor hun leven aangestelde ambtenaren, geschiedt, ten opzichte van het ambt waartoe zij aldus zijn aangesteld, alleen in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald.

 • 3

  Ontzetting van het recht bedoeld in het eerste lid, onder 3°, kan alleen worden uitgesproken bij veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing afpakken
  tekst: tekst

 2. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  artikel: 8

 3. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  artikel: 38, 40, 41

 4. Kernenergiewet
  artikel: 80b

 5. Kieswet
  artikel: Z 5

 6. Tribunaalbesluit
  artikel: 4

 7. Wet explosieven voor civiel gebruik
  artikel: 33c

 8. Wet internationale misdrijven
  artikel: 16f, 14

 9. Wet oorlogsstrafrecht
  artikel: 10a

 10. Wet op de economische delicten
  artikel: 7a, 7

 11. Wet wapens en munitie
  artikel: 55a

 12. Wetboek van Militair Strafrecht
  artikel: 35a, 35

 13. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 417ter, 420quinquies, 77a, 120c, 130b, 176c, 286a, 295a, 304c, 354b, 415c, 31, 106, 114, 118, 120, 130, 152, 177, 178, 207, 215, 224, 235, 236, 237, 251, 260, 262, 268, 286, 295, 305, 313, 315, 320, 325, 339, 349, 380, 415

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

wijziging

22-02-2017

Stb. 2017, 82

34086

07-04-1986

wijziging

27-03-1986

Stb. 1986, 139

18973

27-03-1986

Stb. 1986, 140

01-12-1905

wijziging

12-05-1902

Stb. 1902, 61

25-10-1905

Stb. 1905, 292

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64