Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage10 november 2005Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,A. J. de Geus

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2005De Minister van Justitie ,J. P. H. Donner

Informatie geldend op 01-01-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

09-12-2005

nieuwe-regeling

10-11-2005

Stb. 2005, 572

30034

02-12-2005

Stb. 2005, 619