Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hoofdstuk 3 De wachttijd en de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting

Informatie geldend op 01-01-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

09-12-2005

nieuwe-regeling

10-11-2005

Stb. 2005, 572

30034

02-12-2005

Stb. 2005, 619