Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 3.29 [Vervallen per 01-10-2010]

[Vervallen]

Informatie geldend op 25-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
    artikel: 1.5a, 1.5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(25-01-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

wijziging

25-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135

31953
samen met
32127

Alg. 1

01-10-2010

vervallen

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

10-06-2010

Stb. 2010, 231

31-03-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
24-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137

Inwtr. 2

01-07-2008

nieuwe-regeling

20-10-2006

Stb. 2006, 566

28916

16-06-2008

Stb. 2008, 227

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

16-06-2008

Stb. 2008, 227

Opmerkingen

  • 1) Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2010/135. In Stb. 2010/231 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 oktober 2010.

  • 2) Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2010/135 gesteld op 1 januari 2010.