Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 2

 • 1

  Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.

 • 2

  Het bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie die het overeenkomstig deze wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is.

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. CBP Richtsnoeren
  tekst: tekst

 2. Nadere regelen Wet en Besluit openbaarheid van bestuur
  artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

08-07-2005

wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 341

29877

27-06-2005

Stb. 2005, 342

14-02-2005

wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 519

28835

01-02-2005

Stb. 2005, 66

01-01-1994

wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-05-1992

nieuwe-regeling

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185