Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Hoofdstuk 18 Handhaving

Informatie geldend op 02-07-2020

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015

Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015

  2. Wet milieubeheer
    artikel: 2.16a, 2.2, 21.1

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(02-07-2020)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-09-1980

nieuwe-regeling

13-06-1979

Stb. 1979, 442

14311

23-04-1980

Stb. 1980, 443