Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

WGv
Wgv

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0020396

Rechtsgebied

Agrarisch recht
Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht

Overheidsthema

Landbouw, natuur en voedsel
Milieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 09-09-2017

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling geurhinder en veehouderij

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 2. Besluit omgevingsrecht
  bijlage: II

 3. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.3, 2.4

 4. Regeling geurhinder en veehouderij
  artikel: 1, 5

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(09-09-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2013

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 493

33078

12-11-2012

Stb. 2012, 571

23-03-2012

wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

22-02-2012

Stb. 2012, 114

01-10-2010

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

28-12-2009

wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 616

31859

23-12-2009

Stb. 2009, 617

15-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

25-06-2009

Stb. 2009, 297

13-06-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

01-01-2007

nieuwe-regeling

05-10-2006

Stb. 2006, 531

30453

12-12-2006

Stb. 2006, 671