Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Bijlage 1 bedoeld in artikel 2, zesde lid (geuremissiefactoren) van de Regeling geurhinder en veehouderij

Rav-code

Huisvestingssysteem per categorie

BWL-code

Eindnoot

geuremissiefactor

HOOFDCATEGORIE A: RUNDVEE

A 1

diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

niet vastgesteld

A 2

diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar

niet vastgesteld

A 3

diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

niet vastgesteld

A 4

diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden

emissiearme en overige huisvesting

35,6

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

24,9

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

19,6

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

24,9

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

19,6

A 5

Vervallen

A 6

diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

35,6

A 7

diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

niet vastgesteld

HOOFDCATEGORIE B: SCHAPEN

B 1

diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg

1, 2

7,8

HOOFDCATEGORIE C: GEITEN

C 1

diercategorie geiten ouder dan 1 jaar

emissiearme en overige huisvesting

18,8

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

13,4

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

6

10,8

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

6

13,4

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

6

10,8

C 2

diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar

emissiearme en overige huisvesting

11,3

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

6

8,1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

6

6,5

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

6

8,1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

6

6,5

C 3

diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen

emissiearme en overige huisvesting

5,7

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

6

4,1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

6

3,3

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

6

4,1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

6

3,3

HOOFDCATEGORIE D: VARKENS

3

D 1

fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg

D 1.1

diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)

emissiearme huisvesting (a.e. ≤0,3 kg per dierplaats per jaar)

4

5,4

luchtwassysteem in combinatie met emissiearme huisvesting (a.e. ≤0,3 kg per dierplaats per jaar):

4

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

3,8

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

3,0

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

3,8

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

3,0

overige huisvesting

7,8

luchtwassysteem in combinatie met overige huisvesting:

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

5,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

4,3

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

5,5

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

4,3

D 1.2

diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

emissiearme en overige huisvesting

27,9

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

19,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

15,3

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

19,5

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

15,3

D 1.3

diercategorie guste en dragende zeugen

emissiearme en overige huisvesting

18,7

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

13,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

10,3

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

13,1

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

10,3

D 2

diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder

emissiearme en overige huisvesting

18,7

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

13,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

10,3

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

13,1

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

10,3

D 3

diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking

5

emissiearme huisvesting (a.e. ≤1,6 kg per dierplaats per jaar)

4

17,9

luchtwassysteem in combinatie met emissiearme huisvesting (a.e. ≤1,6 kg per dierplaats per jaar) in combinatie met:

4

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

12,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

9,8

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

12,5

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

9,8

overige huisvesting

23

Luchtwassysteem in combinatie met overige huisvesting:

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

16,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

12,7

gecombineerd luchtwassysteem 30% geurreductie

BWL 2006.14.V7;

BWL 2006.15.V8;

BWL 2007.01.V8

16,1

gecombineerd luchtwassysteem 45% geurreductie

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6;

BWL 2011.07.V5;

BWL 2011.08.V5;

BWL 2012.07.V5

12,7

HOOFDCATEGORIE E: KIPPEN

E 1

diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

batterijhuisvesting

emissiearme en overige huisvesting

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,10

biofilter 45% geurreductie

0,10

niet-batterijhuisvesting

emissiearme en overige huisvesting

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,10

biofilter 45% geurreductie

0,10

E 2

diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

batterijhuisvesting

mestopslag onder batterij

0,69

emissiearme en overige huisvesting

0,35

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,25

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,21

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,19

biofilter 45% geurreductie

0,19

niet-batterijhuisvesting

emissiearme en overige huisvesting

0,34

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,24

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,19

biofilter 45% geurreductie

0,19

E 3

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken

emissiearme en overige huisvesting

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,10

biofilter 45% geurreductie

0,10

E 4

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens

emissiearme en overige huisvesting

0,93

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,65

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,56

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,51

biofilter 45% geurreductie

0,51

E 5

diercategorie vleeskuikens

emissiearme en overige huisvesting

0,33

uitbroeden en opfokken tot 13 dagen en vervolghuisvesting

0,30

uitbroeden en opfokken tot 19 dagen en vervolghuisvesting

0,26

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,23

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,18

biofilter 45% geurreductie

0,18

HOOFDCATEGORIE F: KALKOENEN

F 1

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken

emissiearme en overige huisvesting

0,29

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,20

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,17

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,16

biofilter 45% geurreductie

0,16

F 2

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken

emissiearme en overige huisvesting

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,85

biofilter 45% geurreductie

0,85

F 3

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder

emissiearme en overige huisvesting

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,85

biofilter 45% geurreductie

0,85

F 4

diercategorie vleeskalkoenen

emissiearme en overige huisvesting

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,85

biofilter 45% geurreductie

0,85

HOOFDCATEGORIE G: EENDEN

G 1

diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden

emissiearme en overige huisvesting

0,49

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,34

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,29

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,27

biofilter 45% geurreductie

0,27

G 2

diercategorie vleeseenden

emissiearme en overige huisvesting

0,49

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,34

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,29

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,27

biofilter 45% geurreductie

0,27

HOOFDCATEGORIE J: PARELHOENDERS

J 1

diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie

emissiearme en overige huisvesting

0,33

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

0,23

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V7

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

0,18

biofilter 45% geurreductie

0,18

HOOFDCATEGORIE M: OVERIG

M 1

Landbouwhuisdieren die in veehouderijen worden gehouden

niet vastgesteld

Eindnoten:

1. De geuremissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal drie maanden in de winter.

2. De geuremissiefactor geldt inclusief opfok, zodat die opfok niet meetelt voor de berekening van de geuremissie.

3. Een stalsysteem met spoelgoten wordt niet gewaardeerd als emissiearme huisvesting maar als overige huisvesting.

4. a.e. is de afkorting van ammoniakemissie.

5. Voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de geuremissiefactor voor fokzeugen gehanteerd.

6. Bij de diercategorie geiten is bij het bepalen van het emissiereductiepercentage voor luchtwassystemen rekening gehouden met leklucht.

Informatie geldend op 05-04-2019

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

  1. Regeling geurhinder en veehouderij
    artikel: 2

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(05-04-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

20-07-2018

wijziging

17-07-2018

Stcrt. 2018, 39679

17-07-2018

Stcrt. 2018, 39679

13-12-2017

wijziging

11-12-2017

Stcrt. 2017, 69967

11-12-2017

Stcrt. 2017, 69967

11-04-2017

wijziging

06-04-2017

Stcrt. 2017, 20211

06-04-2017

Stcrt. 2017, 20211

01-10-2016

wijziging

19-09-2016

Stcrt. 2016, 49498

19-09-2016

Stcrt. 2016, 49498

31-03-2016

wijziging

23-03-2016

Stcrt. 2016, 15586

23-03-2016

Stcrt. 2016, 15586

01-08-2015

wijziging

24-06-2015

Stcrt. 2015, 16865

25-06-2015

Stb. 2015, 317

Inwtr. 1

01-01-2014

wijziging

13-12-2013

Stcrt. 2013, 35929

13-12-2013

Stcrt. 2013, 35929

19-10-2011

wijziging

03-10-2011

Stcrt. 2011, 18729

03-10-2011

Stcrt. 2011, 18729

30-06-2010

wijziging

17-06-2010

Stcrt. 2010, 9998

17-06-2010

Stcrt. 2010, 9998

29-12-2009

wijziging

10-12-2009

Stcrt. 2009, 20228

10-12-2009

Stcrt. 2009, 20228

16-04-2009

wijziging

31-03-2009

Stcrt. 2009, 70

31-03-2009

Stcrt. 2009, 70

20-07-2007

wijziging

09-07-2007

Stcrt. 2007, 136

09-07-2007

Stcrt. 2007, 136

01-01-2007

nieuwe-regeling

08-12-2006

Stcrt. 2006, 246

12-12-2006

Stb. 2006, 671

Inwtr. 2

Opmerkingen

  • 1) Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit emissiearme huisvesting in werking treedt.

  • 2) Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet geurhinder en veehouderij in werking treedt.