Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hoofdstuk V Bijzondere bepalingen infectieziektebestrijding

Informatie geldend op 04-12-2021

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Wet publieke gezondheid
    artikel: 6, 7, 60

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(04-12-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-12-2008

nieuwe-regeling

09-10-2008

Stb. 2008, 460

31316

10-11-2008

Stb. 2008, 482