Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 47

 • 1

  Indien er een gegrond vermoeden bestaat van een besmetting kan de burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio terreinen, gebouwen, vervoermiddelen of goederen controleren op de aanwezigheid van een besmetting, zonodig door het nemen van monsters.

 • 2

  In het geval van een besmetting kan de burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio:

  • a.

   voorschriften van technisch-hygiënische aard geven,

  • b.

   terreinen, gebouwen, vervoermiddelen of goederen ontsmetten, met inbegrip van de vernietiging van vectoren.

 • 3

  In het geval van een besmetting waarbij ernstig gevaar dreigt voor de volksgezondheid, kan de burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio:

  • a.

   gebouwen of terreinen dan wel gedeelten daarvan sluiten,

  • b.

   een verbod uitvaardigen tot het gebruik maken of betreden van vervoermiddelen,

  • c.

   waren vernietigen.

 • 4

  De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio heft de maatregel op als het gevaar is geweken.

 • 5

  De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan een last onder bestuursdwang opleggen aan degene die geen medewerking verleent aan het uitvoeren van het bepaalde in het tweede lid, onderdeel a.

Informatie geldend op 04-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet publieke gezondheid
  artikel: 6, 18, 60, 67

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(04-12-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

31-12-2017

wijziging

29-05-2017

Stb. 2017, 258

34472

04-12-2017

Stb. 2017, 472

01-10-2010

wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

01-12-2008

nieuwe-regeling

09-10-2008

Stb. 2008, 460

31316

10-11-2008

Stb. 2008, 482