Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 34

 • 1

  De opneming ter isolatie wordt ten uitvoer gelegd in een gesloten afdeling van een door Onze Minister aangewezen ziekenhuis.

 • 2

  Het ziekenhuis neemt de betrokkene onverwijld op.

 • 3

  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld waaraan de opneming ter isolatie en het onderzoek moeten voldoen.

 • 4

  De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid, indien de omstandigheden onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk maken.

Informatie geldend op 04-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid

 2. Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid

 2. Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid

 3. Wet publieke gezondheid
  artikel: 6, 32

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(04-12-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

01-12-2008

nieuwe-regeling

09-10-2008

Stb. 2008, 460

31316

10-11-2008

Stb. 2008, 482