Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hoofdstuk III Landelijke en gemeentelijke nota gezondheidsbeleid

Informatie geldend op 04-12-2021

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(04-12-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-12-2008

nieuwe-regeling

09-10-2008

Stb. 2008, 460

31316

10-11-2008

Stb. 2008, 482