Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Artikel 99

 • 1

  Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren.

 • 2

  Lid 1 geldt niet voor roerende zaken die krachtens de Erfgoedwet als beschermd cultuurgoed zijn aangewezen of deel uitmaken van een openbare collectie of van een inventarislijst als bedoeld in artikel 4.22, tweede lid, van die wet, mits het bezit na die aanwijzing of gedurende dit deel uitmaken is begonnen.

 • 3

  Lid 1 kan niet worden tegengeworpen aan vorderingen als bedoeld in de artikelen 86a lid 1 en 86b lid 1.

Informatie geldend op 01-05-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Erfgoedwet
  artikel: 6.15

 2. Kadasterwet
  artikel: 78

 3. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  artikel: 92

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-05-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

01-07-2009

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 255

31255

17-06-2009

Stb. 2009, 256

01-05-1995

wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 145

23657

09-03-1995

Stb. 1995, 145

01-01-1992

tekstplaatsing-wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

nieuwe-regeling

09-05-1980

Stb. 1980, 430

3770

22-11-1991

Stb. 1991, 600