Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage 4 juni 1992 Beatrix

De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken, C. I. Dales

Uitgegeven de dertigste juni 1992 De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

Informatie geldend op 31-07-2023

Overzicht van wijzigingen voor dit

(31-07-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1994

nieuwe-regeling

04-06-1992

Stb. 1992, 315

21221

23-12-1993

Stb. 1993, 693