Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Zijn stikstofrechten overdraagbaar?

Rico Ligtvoet
15 juni 2022

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat vergunningen een overdraagbaar (vermogens)recht zijn. Maar geldt dat ook voor rechten die uit de vergunning voortvloeien? Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat varkensrechten overdraagbare vermogensrechten zijn. Het hof komt tot dat oordeel omdat de wet de overdracht van varkensrechten expliciet toestaat. Een wettelijke grondslag voor de overdracht van stikstofrechten ontbreekt echter. Dat suggereert dat stikstofrechten niet overdraagbaar zijn.