Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wie is het bevoegd gezag voor ‘complexe bedrijven’?

Rijksoverheid 1 juli 2016

ANTWOORD

Voor complexe bedrijven (Seveso-inrichtingen en ippc-installaties met een hoge impact op de leefomgeving of hoge technische complexiteit) is het belangrijk dat het bevoegd gezag overzicht houdt over alle activiteiten die plaatsvinden op het terrein, en deze integraal beoordeelt.