Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Welke verplichtingen heeft de werkgever bij aanwezigheid van asbest?

Kenniscentrum InfoMil 26 mei 2020

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Is er mogelijk asbest aanwezig op de werkplek en is er een kans op besmetting door asbestvezels? Dan moet u als werkgever maatregelen nemen. Zo moet u de werkplek bijvoorbeeld afzetten. Vervolgens laat u een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie uitvoeren.

Op de plekken waar een directe kans op besmetting is of waar het risico bestaat dat asbestvezels vrijkomen op de werkplek, moet u het asbest door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen.

Let op: door werkzaamheden zoals boren, zagen en schuren kan asbesthoudend materiaal beschadigen waardoor asbestvezels vrijkomen.

De verplichtingen en bijbehorende maatregelen staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling).