Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Welke vergunningen / ontheffingen kunnen nodig zijn voor een windpark?

Rvo 30 juli 2018

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Naast een omgevingsvergunning kunnen andere vergunningen nodig zijn. De gemeente doet er verstandig aan om contact te leggen met andere betrokken overheden, zoals het waterschap en de provincie om per project te inventariseren welke vergunningen en toestemmingen nog meer zijn vereist voor de realisatie van een windpark. Enkele voorbeelden van benodigde vergunningen zijn:Een watervergunning (bevoegd gezag: waterschap, hoogheemraadschap, etc.).Een Natuurbeschermingswetvergunning (bevoegd gezag: provincie).Een Flora- en faunawetontheffing (bevoegd gezag: minister van Economische Zaken).Het is uiteindelijk de ontwikkelaar die ervoor moet zorgen dat hij over alle vergunningen voor een windpark beschikt. De gemeente moet ervoor zorgen dat de omgeving wordt betrokken en voldoende mogelijkheden krijgt om in te spreken. Tegen die achtergrond kan de gemeente besluiten eerst nog een structuurvisie vast te stellen.