Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wat zijn omgevingswaarden?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Omgevingswaarden zijn maatstaven voor:1. de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan, of2. de toelaatbare belasting door activiteiten of toelaatbare concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of andere objectieve termen.Het wetsvoorstel vereist het stellen van omgevingswaarden voor milieu en waterveiligheid. De waarden zijn primair gericht tot de overheid. De overheid moet deze waarden door de inzet van beleids- en bestuursinstrumenten bereiken of zich inspannen om die te halen. Rijk, provincies en gemeenten kunnen (en voor een deel: moeten) omgevingswaarden stellen ter waarborging van kernwaarden als veiligheid, gezondheid en kwaliteit van ecosystemen.