Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wat wordt verstaan onder ‘eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag’?

Rijksoverheid 1 juli 2016

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Voor complexe bedrijven, met een relatief hoge milieu-invloed, is het van belang dat één bevoegd gezag toeziet op alle activiteiten die het bedrijf ontplooit en de mogelijke gevolgen daarvan voor de fysieke leefomgeving.