Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wat is een paraplubestemmingsplan?

9 november 2018

Bij het raadplegen van een bestemmingsplan kan het voorkomen dat op een perceel meerdere bestemmingsplannen van toepassing zijn. Soms zijn er herzieningen van oudere bestemmingsplannen, of aanpassingen naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak. Dit zijn over het algemeen aanvullingen op één specifiek plan. Ook zult u soms zogeheten paraplubestemmingsplannen zien, maar wat is een paraplubestemmingsplan?

ANTWOORD

BestemmingsplannenIedere gemeente is verplicht één of meerdere bestemmingsplannen op te stellen voor het grondgebied van de gemeente. In een bestemmingsplan wordt door een gemeente nauwkeurig omschreven waarvoor panden en gronden gebruikt mogen worden, en wat er (bij) gebouwd mag worden. Als u van plan bent iets te bouwen of uw pand voor andere doeleinden wilt gebruiken, is dan van belang na te gaan wat het bestemmingsplan al dan niet toestaat. Meer over het bestemmingsplan en hoe die geraadpleegd kan worden leest u .ParaplubestemmingsplanIn sommige gevallen is het noodzakelijk dat aan alle bestemmingsplannen van een gemeente één of een klein aantal bepalingen toegevoegd wordt. Een goed voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld parkeernormen. Parkeernormen waren voorheen in veel gemeenten opgenomen in de bouwverordening. Sinds 1 juli 2018 moeten stedenbouwkundige eisen, waaronder ook parkeernormen, opgenomen worden in het bestemmingsplan. Hierdoor moesten veel gemeenten de parkeernormen aan alle bestemmingsplannen toevoegen.Uiteraard is het erg veel werk om afzonderlijk alle bestemmingsplannen te wijzigen, om zo de parkeernormen toe te voegen. Daarom kunnen gemeenten ook een paraplubestemmingsplan maken. Een paraplubestemmingsplan is een bestemmingsplan dat het gehele grondgebied van een gemeente omvat. Dit plan bevat slechts enkele voorschriften, en heeft een aanvullende werking op alle andere bestemmingsplannen in de gemeente. Zo kon relatief eenvoudig aan alle bestemmingsplannen de parkeernormen worden toegevoegd.Omdat een paraplubestemmingsplan voor het gehele grondgebied van een gemeente geldt, is dat bestemmingsplan niet altijd relevant als u bouw- of gebruiksplannen hebt. Parkeernormen kunnen weliswaar van belang zijn, maar er worden ook paraplubestemmingsplannen vastgesteld die betrekking hebben op bijvoorbeeld terrassen of woonbootlogplaatsen. Deze plannen zijn voor de meeste projecten niet relevant, en hoeven in dat geval ook niet geraadpleegd worden. In dat geval is voor u met name het onderliggende bestemmingsplan van toepassing. Dat bestemmingsplan bevat de volledige bestemming van het perceel en niet alleen een enkel onderdeel.