Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wat is de planning van het wetsvoorstel Omgevingswet?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer volgt publicatie van de wet. De planning hiervoor is 2016. Maar dan kan de wet nog niet in werking treden. Een goede invoering staat of valt immers met een doelmatige uitvoeringsregelgeving. Daar wordt nu al hard aan gewerkt. De amvb's zullen volgens planning in concept klaar zijn in het vierde kwartaal van 2015, waarna ze voor voorhang aan de Tweede Kamer worden gezonden. In 2016 zullen de amvb's aan de Raad van State worden voorgelegd voor advies. Concepten van de ministeriële regelingen volgen in 2017. Verder moet er een Invoeringswet en een Invoeringsbesluit komen. Ook wordt nu al nagedacht over digitaliseringsaspecten en de implementatie.Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2018 in werking kunnen treden.