Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Waarom is gekozen voor het maken van één Omgevingswet?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Het omgevingsrecht is nu versnipperd in tientallen wetten, circa 120 amvb’s en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Het stelsel is daarmee erg ingewikkeld geworden. Die complexiteit leidt tot onzekerheid en onduidelijkheid bij de initiatiefnemers over voorgenomen projecten en activiteiten. Daarom moet het omgevingsrecht transparanter, eenvoudiger en sneller en goedkoper worden. Met één Omgevingswet kunnen meer toestemmingen onder één procedure, bij één loket en onder één aanvraag worden verkregen met minder onderzoekslasten.