Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Waarom gaat de regeling voor kostenverhaal over naar de Omgevingswet?

Ministerie I en M 12 oktober 2016

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Kostenverhaal (nu geregeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening) maakt onlosmakelijk onderdeel uit van veel omgevingsrechtelijke besluiten, zoals het aanpassen van het omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit.