Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Waar moet uw mestopslagplaats voor vaste mest aan voldoen?

15 juni 2017

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Dit hangt af van uw situatie. De basis van de nationale regelgeving voor vaste mestopslag is de Wet Milieubeheer. Op basis van deze wet zijn regels opgesteld in het Activiteitenbesluit Milieu en de Activiteitenregeling Milieu. De eisen voor de opslag van vaste mest hangen af van de vraag of het gaat om een “inrichting”. De regelgeving is ingewikkeld. In dit stuk wordt getracht een overzichtelijk overzicht te geven.