Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Waar gaat stedelijke kavelruil over?

Rijksoverheid 1 juli 2016

Met stedelijke kavelruil kunnen eigenaren in onderling overleg de grenzen van het grondbezit in een gebied aanpassen. Zo kan iedereen een terrein met goede bouwmogelijkheden krijgen. Met stedelijke kavelruil kunnen eigenaren ook een keten van verhuizingen organiseren. Daardoor zijn ze in staat een gezamenlijk plan voor vernieuwing van een wat groter gebied uit te voeren, bijvoorbeeld een verouderd bedrijventerrein of een winkelstraat of kantorenlocatie met leegstand.

ANTWOORD

Stedelijke kavelruil is het op vrijwillige basis ruilen van onroerende zaken in het stedelijk gebied.