Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Vallen de vierkante meters van de uitbouw van een originele kleine woning, waarbij de uitbouw gerealiseerd is door de inzet van sloopmeters, ook onder de vergunningsvrije regeling van bijgebouwen?

16 juni 2021

De gemeente rekent de uitbouw mee in de berekening van de vergunningsvrije regeling voor de bijgebouwen. Dit omdat de uitbouw van de woning eerder gerealiseerd is dan de schuur. Volgens hen had of de woning geheel opnieuw gebouwd moeten worden of had de schuur eerder gebouwd moeten worden in plaats van de uitbreiding van de woning. Conclusie van de gemeente: er moet gesloopt worden óf sloopmeters weer bijgekocht worden. Dit terwijl de woning nog niet verbouwd is tot aan het maximaal toegestane uitbreiding van 600m3.

ANTWOORD

De mogelijkheid om vergunningvrij een aanbouw te realiseren is opgenomen in artikel 2, derde onderdeel van bijlage II Bor. Eén van de voorwaarden voor het bouwen van een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk is dat het bebouwingsgebied voor maximaal een x aantal vierkante meter bebouwd mag worden met bijbehorende bouwwerken. Die maximale oppervlakte is afhankelijk van de grootte van het bebouwingsgebied van het perceel. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen bebouwing die daadwerkelijk vergunningvrij is gebouwd, en bebouwing die met vergunning is gerealiseerd in het bebouwingsgebied. Een vergroting van de woning wordt altijd gerealiseerd in het bebouwingsgebied, tenzij een woning alleen in de hoogte wordt uitgebreid.

De sloopmeters zouden alleen buiten beschouwing blijven bij het vergunningvrij bouwen, als die behoren tot het oorspronkelijke hoofdgebouw. Dat is het hoofdgebouw zoals dat ten tijde van de afronding van de bouwwerkzaamheden, overeenkomstig de voor het hoofdgebouw verleende vergunning, is opgeleverd. Het oorspronkelijke hoofdgebouw is dus alleen de oorspronkelijke woning, en niet de uitbreiding daarvan die is gerealiseerd met de sloopmeters. Dat is ook de reden dat de gemeente oordeelt dat er alleen vergunningvrij zou kunnen worden gebouwd, als de gehele woning zou zijn herbouwd bij de uitbreiding. Aangezien dat niet aan de orde is, behoren de meters ook niet tot het oorspronkelijke hoofdgebouw. In uw geval is het dus helaas noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen voor een uitbreiding van de woning.