Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Onder welke voorwaarden kan het interventie-instrument worden gebruikt?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Gedeputeerde Staten krijgen een advies- en instemmingsbevoegdheid op bepaalde omgevingsvergunningen voor het afwijken van regels over de toedeling van functies aan locaties. Instemming kan slechts worden onthouden indien er sprake is van strijd met gemeente-overstijgend of provincie-overstijgend belang en bescherming van het betreffende belang niet met de inzet van andere aan de bestuursorganen van de provincie toekomende bevoegdheden kon worden beschermd. Provinciale staten dienen van te voren aan te geven voor welke vergunningen ze van deze bevoegdheden gebruik willen maken.