Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Moet je een asbestinventarisatierapport met sloopmelding indienen bij omgevingsvergunning verbouwen woning?

Egmond, Hajé van
29 november 2017

Ik heb een aanvraag ingediend voor de verbouw van mijn woning. Nu stelt de gemeente dat ik voor het verkrijgen van de vergunning eerst een asbestinventarisatierapport moet aanleveren. Klopt dat?

ANTWOORD

Nee, dat klopt niet. De gemeente mag voor wat betreft de omgevingsvergunning voor bouwen alleen toetsen aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2.10 van de Wabo. Dit betreft hoofdzakelijk het Bouwbesluit 2012 als het om de technische inhoud gaat en verder ruimtelijke ordening, welstand en de bouwverordening. Een asbestinventarisatierapport is een indieningsvereiste voor een sloopmelding en geen onderdeel van de bouwaanvraag. Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 was mede gebaseerd op artikel 120 Woningwet, maar slechts voor wat betreft het inmiddels vervallen artikel 10. Toetsing aan het Asbestverwijderingsbesluit 2005 kan daarom niet plaatsvinden in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen.