Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Moet ik voor het vervangen van mijn dakpannen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen?

Rijksoverheid 29 februari 2012

ANTWOORD

In artikel 2 onderdeel 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat er geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of planologisch strijdig gebruik nodig is indien de bouwwerkzaamheid behoort tot het gewone onderhoud. Het begrip ‘gewone onderhoud’ is in de wet niet nader gedefinieerd. Mede uit jurisprudentie kan evenwel worden afgeleid dat reparaties aan en zelfs het geheel vervangen van bijvoorbeeld kozijnen onder het gewone onderhoud zouden kunnen worden geschaard. Op het moment dat u uw dakpannen vervangt door dakpannen met een zelfde kleur, vorm, profilering en uitstraling, dan is het vervangen van de dakpannen te zien als normaal onderhoud en is er geen bouwvergunning vereist.