Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Het niet kunnen toepassen van de kruimelafwijking is dat een geldige reden van de gemeente tot weigering omgevingsvergunning?

Egmond, Hajé van
5 december 2017

Op een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning bij een bedrijfspand heb ik een afwijzing gekregen. De motivatie daarbij was dat de kruimelregeling niet van toepassing is artikel 5 omdat bijlage II van de Bor aangeeft dat er bij toepassing van artikel 4 geen sprake mag zijn van een toename in het aantal woningen. Klopt dit?

ANTWOORD

Het is juist dat artikel 5, eerste lid bepaalt dat bij toepassing van de kruimelregeling het aantal woningen niet mag toenemen. Dat wil overigens niet zeggen dat dat een terechte motivatie is voor de afwijzing die u heeft ontvangen. We gaan er van uit dat uw een vergunningaanvraag voor bouwen heeft ingediend.Van belang is dat de toename van het aantal woningen bezien moet worden vanuit het bestemmingsplan. Dus staat het bestemmingsplan al een (dienst)woning toe, dan is een vergunningaanvraag voor de bouw van een woning geen toename van het aantal woningen als bedoeld in artikel 5. Mocht het bestemmingsplan een dergelijke woning niet toestaan dan zal de gemeente uw aanvraag niet mogen afwijzen omdat het niet binnen de randvoorwaarden van de kruimelregeling valt. Uw vraag moet gezien worden als een verzoek om in afwijking van het bestemmingsplan te kogen bouwen en dat staat los van de te volgen procedure. Dus is de kruimelregeling niet van toepassing van de zal gemeente de uitgebreide procedure moeten toepassen.Dit wil overigens niet zeggen dat u ook daadwerkelijk een vergunning krijgt. En als u tot nu toe alleen een informeel verzoek heeft gedaan dan moet u het bericht van de gemeente zien als een soort ‘voorwaarschuwing’ dat aan een daadwerkelijke aanvraag omgevingsvergunning niet zal worden meegewerkt. Wij adviseren u met de gemeente overleggen wat eventueel wel mogelijk is. Indien de gemeente alleen wil meewerken aan een bedrijfswoning indien dit met toepassing van de kruimelregeling kan, dan is het wellicht mogelijk om een deel van het bestaande bedrijfspand te gaan gebruiken als woning. De gemeente kan u hiervoor een omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen en het strijdige gebruik toestaan op basis van artikel 4, onderdeel 9 van bijlage II van het Bor. Bij wijziging van het gebruik van een bestaand bouwwerk kan namelijk wel de kruimelregeling worden toegepast, ook al neemt het aantal woningen toe.