Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Mag op een villapark op eigen grond vergunningvrij een bouwwerk of tuinmeubulair worden geplaatst?

Zwinkels, Juliƫtte

10 september 2019

Iemand wil op een villapark op eigen grond een tuinhuisje plaatsen, maar is geen lid van de VVE. Kan de gemeente hiertegen optreden? En hoe zit dat bij het plaatsen van andere voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een jacuzzi?

ANTWOORD

Als u zonder vergunning een bouwwerk, zoals bijvoorbeeld het tuinhuisje wilt realiseren, moet aan de regels voor vergunningvrij bouwen in het Besluit omgevingsrecht worden voldaan. Een tuinhuisje is dan aan te merken als bijbehorend bouwwerk, dat bijvoorbeeld in het achtererfgebied moet worden geplaatst en binnen bepaalde afmetingen moet blijven. Een jacuzzi is bijvoorbeeld geen bijbehorend bouwwerk, maar is aan te merken als tuinmeubilair, dat op basis van de regels in het Besluit omgevingsrecht bijvoorbeeld ook in het voorerf gerealiseerd kan worden. Als het villapark bestaat uit recreatiewoningen, is in de regels voor vergunningvrij bouwen uitdrukkelijk opgenomen dat daarbij in het geheel geen vergunningvrije bijgebouwen zijn toegestaan. Ook een tuinhuisje is een bijgebouw, als het bedoeld is ter plaatse te blijven. Een bijgebouw is alleen vergunningvrij toegestaan als het bestemmingsplan bijgebouwen bij de recreatiewoning uitdrukkelijk toestaat. Dit is meestal niet het geval. De gemeente kan daardoor waarschijnlijk optreden tegen het bijgebouw.