Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Mag je in een bestemmingsplan regels over energiezuinigheid opnemen?

Seelen, Max
8 maart 2017

ANTWOORD

Neen! Het Bouwbesluit voorziet hier al in. Kijk maar in afdeling 5.1 van het Bouwbesluit. In deze afdeling staan de regels over energiezuinigheid bij nieuwbouw.En het Bouwbesluit heeft een uitputtend karakter. Er bestaat dus simpelweg geen ruimte om in een bestemmingsplan (aanvullende) regels over de duurzaamheid van bijvoorbeeld woningen op te nemen.Overigens mag je dit ook niet privaatrechtelijk regelen. Dit kun je terugvinden in artikel 122 Woningwet (zie ook Hoge Raad 17 juni 2011, LJN: BQ1677). Vrij vertaald staat in dit wetsartikel dat gemeenten geen overeenkomsten mogen sluiten over onderwerpen die al in het Bouwbesluit (uitputtend) geregeld zijn. Met dit artikel uit de Woningwet wil(de) de wetgever ook alle overbodige voorschriften in het bouwproces afschaffen en de bouwvoorschriften uniformeren (TK 1986-1987, 2006, nr. 3, blz. 1).Kortom, als je (namens de gemeente) aanvullende eisen over duurzaamheid en energie wil opleggen, dan kun je dit vergeten. Privaatrechtelijk mag dit niet en publiekrechtelijk (met een bestemmingsplan) mag dit ook niet. Op vrijwillige basis deze zaken regelen is natuurlijk een ander verhaal.In de toekomst zal dit echter anders zijn. Dan mag je wel regels over duurzame energie in het omgevingsplan opnemen.Bron: ABRvS 8 maart 2017, nr. 201604504/1/R1