Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Mag je artikel 4 lid 9 met artikel 4 lid 1 kruimelafwijking in één vergunning combineren?

Kort, Elise
28 maart 2017

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Uit onder andere de uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) volgt dat dit toegestaan is.Met artikel 4 negende lid, van bijlage II van het Bor kan het strijdig gebruik van een pand vergund worden. Vervolgens kan het pand in strijd met het bestemmingsplan uitgebreid worden met toepassing van artikel 4 eerste lid in één vergunning.De Afdeling wijst in dit verband op de Nota van toelichting bij het besluit tot wijziging van het Bor per 1 november 2014 (Stb. 2014, 333 p. 50-51) waarin is vermeld dat de verscheidende onderdelen van artikel 4 van bijlage II in één omgevingsvergunning gecombineerd kunnen worden toegepast, en dat het zo mogelijk is om tegelijkertijd een omgevingsvergunning te verlenen voor een bepaald gebruik, bedoeld in artikel 4, negende lid, van een bestaand hoofdgebouw en voor de bouw en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk, bedoeld in artikel 4, eerste lid.Zie tevens de volgende LinkedIn discussie met meer jurisprudentie: Reikwijdte combinatie bijlage II, artikel 4 lid 1 en lid 9 Besluit omgevingsrecht.