Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Kun je eigenaar zijn van stikstofrechten?

Rico Ligtvoet
13 juni 2022

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

De wet bepaalt dat eigendom in de meeste gevallen overdraagbaar is. Dat roept de vraag op of je eigenaar kunt zijn van stikstofrechten. De Rechtbank Den Haag beantwoordde deze vraag ontkennend. De rechtbank oordeelt dat vergunde emissierechten (zoals stikstofrechten) geen eigendom zijn. Dat is in lijn met rechtspraak van onder meer de Hoge Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Je kunt dus waarschijnlijk geen eigenaar zijn van stikstofrechten.