Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kan ik een bijgebouw bouwen en bewonen voordat het hoofdgebouw is gebouwd?

Egmond, Hajé van
22 december 2020

ANTWOORD

Een bijbehorend bouwwerk kan - als het aan alle voorwaarden voldoet - zonder vergunning worden gebouwd bij een woning (hoofdgebouw). Een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij gebouwd mag in dat geval ook gebouwd worden tegelijk met de nieuwbouw van dat hoofdgebouw. Het toekomstige hoofdgebouw is dan bepalend voor de vraag of aan alle voorwaarden van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht wordt voldaan en dus of het bijbehorend bouwwerk vergunningvrij is. De bouwvolgorde is daarbij niet van belang: het bijbehorend bouwwerk mag dus al gebouwd worden voordat (in uw geval) de woning wordt gebouwd. Voorwaarden zijn wel dat de woning ook daadwerkelijk wordt gebouwd en dat er vergunning is verleend voor de bouw van de woning voordat u het bijbehorend bouwwerk bouwt.

Of u vervolgens alvast mag gaan wonen in het bijbehorend bouwwerk hangt van twee zaken af:

- Meestal mag alleen gewoond worden binnen een bouwvlak of een deel van een perceel waar wonen is toegestaan. Bouwt u een bijbehorend bouwwerk op een deel van uw perceel waar wonen niet is toegestaan - of buiten dat bouwvlak - dan mag er niet worden gewoond. 

- Bouwt u een bijbehorend bouwwerk op een plek die na voltooiing van binnen 4 meter van het hoofdgebouw staat dan mag u wonen in het bijbehorend bouwwerk. Bouwt u buiten de 4 meter-zone dan mag het niet.

Mocht u alvast willen gaan wonen in een bijbehorend bouwwerk dan is het zaak dat vooraf goed met de gemeente af te stemmen. Dubbelbewoning - het bouwen van twee woningen - of een perceel is meestal niet toegestaan dus het is verstandig de uiteindelijke situatie - één woning met een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk - vooraf met de gemeente door te spreken.