Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Is voor een verdiepingsvloer een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig?

Egmond, Hajé van
25 januari 2018

Vraag & Antwoord

In een opslagunit is een verdiepingsvloer aangebracht. De verdiepingsvloer is opgehangen aan de bestaande staanders. Is voor deze bouwactiviteit een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig?

ANTWOORD

Voor al het bouwen is een vergunning nodig tenzij het genoemd staat in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het aanbrengen van ren vloer wordt niet genoemd. Artikel 3, onderdeel 8 van het Bor is een restcategorie en als aan de voorwaarden in dat artikel wordt voldaan dan kan de vloer alsnog zonder vergunning worden aangebracht:Een verandering van een bouwwerk kan vergunningvrij uitgevoerd worden indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:a. geen verandering van de draagconstructie,b. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, end. geen uitbreiding van het bouwvolume.Een nieuwe verdiepingsvloer moet worden gezien als een verandering van de draagconstructie. Dit omdat de vloer deel gaat uitmaken van de draagconstructie en de draagconstructie van het gebouw na verbouwing dus is gewijzigd.