Bouwbesluit 2012 vereist een vrije doorgang bij horizontale ontruiming. Is matrasontruiming / een gebruik van evacuatiematrassen mogelijk als gelijkwaardige oplossing?

Vraag

Volgens Bouwbesluit artikel 2.107 elfde lid, moet horizontaal ontruimd worden op een vluchtroute vanuit een bedgebied met bedgebonden patiënten. De vluchtroute leidt dan tot in het naastgelegen brandcompartiment en moet een vrije doorgang hebben waardoor een bed verplaatst kan worden. Is matrasontruiming / een gebruik van evacuatiematrassen als gelijkwaardige oplossing mogelijk voor deze in het Bouwbesluit 2012 vereiste doorgang?

Antwoord

Ja, mits de het tijdig kunnen ontvluchten goed en aantoonbaar geborgd zijn en ook wordt voldaan aan artikel 7.11a Bouwbesluit 2012. Naast voldoende snelheid van de ontruiming en voldoende doorgangsbreedte voor de vluchtmatrassen, zijn met name het kwalificeren van personeel door regelmatige training en oefening, als ook het inroosteren van voldoende personeel (24/7) en het vastleggen en regelmatig intern toetsen op de eigen randvoorwaarden van belang. Tezamen biedt dit volgens de adviescommissie voldoende waarborg dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt door horizontale ontruiming van patiënten die niet zijn aangesloten op toebehoren rond het bed.

Download hier het volledige advies.

Datum: 3 January 2019
Bron: ATGB