Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Is bij faillissement van mijn warmteleverancier de levering van stadsverwarming gegarandeerd?

15 juni 2020

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Ja, het doel van de Warmtewet is om kleine afnemers die aan stadsverwarming gebonden zijn te beschermen. Om dat doel te bereiken bevat de Warmtewet onder meer een “noodprocedure” (artikelen 12b en 12c Warmtewet). Op grond van deze procedure kan de minister maatregelen treffen indien hem blijkt dat een warmteleverancier in onvoldoende mate kan of zal kunnen voorzien in de levering van warmte, zoals bij (dreigend) faillissement. Zo kan de minister in eerste instantie opdrachten geven tot het treffen van voorzieningen die beogen te voorkomen dat een leverancier failliet gaat. In het uiterste geval kan de minister zelfs een noodleverancier aanwijzen die de warmtelevering overneemt van de oorspronkelijke leverancier (uiteraard met inachtneming van de wettelijke maximumprijzen). Hierdoor is bij faillissement van een warmteleverancier de continuïteit en de betrouwbaarheid van de warmtelevering gegarandeerd.