Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hoe verloopt een bestuursrechtelijke procedure?

Rijksoverheid 4 november 2021

ANTWOORD

Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Bezwaar tegen overheidsbesluit

Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit.

Bestuursrechtelijke procedures verlopen vaak ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep. Op Rechtspraak.nl staat bestuursrecht verder uitgelegd.

Soorten besluiten in het bestuursrecht

In de Awb staan verschillende soorten besluiten:

  • Algemene strekking

    Dit is van toepassing op gevallen die vooraf niet precies bekend zijn. Een voorbeeld is vaststelling van een bestemmingsplan voor een sneltramlijn door een woonwijk.

  • Beschikking

    Dit is een besluit dat niet algemeen is. Een beschikking heeft betrekking op 1 persoon of 1 bepaalde groep personen. Bijvoorbeeld verlening van een vergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering.