Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Hoe verhoudt zich de integrale aanpak van de Omgevingswet met de sectorale aanpak van de EU?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Dit zal vooral in de uitvoeringsregelgeving worden uitgewerkt, omdat de bepalingen in de Omgevingswet zelf op een wat abstracter niveau zijn geformuleerd.Op zich voorziet de uitvoeringsregelgeving (en overigens ook de Omgevingswet zelf) natuurlijk in de mogelijkheid om voor de verschillende beleidsonderdelen verschillende regels te maken.Daar waar inconsistenties en inconsequenties worden geïdentificeerd, zal dat worden meegenomen in de onderhandelingen over milieurichtlijnen in Brussel.Bij de ontwikkeling van de Omgevingswet is immers ook al geconstateerd dat binnen het milieubeleidsterrein in de EU mogelijkheden liggen om de regelgeving meer consistent en samenhangend te maken. Bijvoorbeeld door het harmoniseren van bepaalde begrippen, of door rapportage-, monitorings-, inspectie- en planverplichtingen onderling meer op elkaar af te stemmen zodat de lidstaten niet met een veelvoud van (ongerechtvaardigde) verschillen te maken krijgen.