Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Hoe moet er worden gehandhaafd op een erkende maatregel?

InfoMil 1 januari 2016

Een erkende maatregel wordt niet goed uitgevoerd. Moet dan worden gehandhaafd op de norm uit het onderliggende doelvoorschrift of op de erkende maatregel zelf?

ANTWOORD

Er wordt gehandhaafd op het doelvoorschrift als de erkende maatregel niet of niet goed is uitgevoerd.Door het treffen van een erkende maatregel wordt een bedrijf geacht aan het doelvoorschrift te hebben voldaan. Het toezicht beperkt zich tot controle of de erkende maatregel volgens de voorschriften is uitgevoerd. Als de erkende maatregel goed is uitgevoerd, wordt daarmee aangenomen dat aan het doelvoorschrift wordt voldaan.Als de maatregel niet of onvoldoende is uitgevoerd, wordt gehandhaafd op het doelvoorschrift. De erkende maatregel is immers niet verplicht. Het doelvoorschrift is wel een verplicht voorschrift.