Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Is het aanleggen van een vijver vergunningplichtig?

Rijksoverheid 29 februari 2012

ANTWOORD

Indien de vijver voldoet aan het gestelde in artikel 3 onderdeel 5 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) (op het erf bij een woning of woongebouw en niet voorzien van een overkapping), dan is geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Indien het plaatsen van de vijver in strijd is met het bestemmingsplan is wel een omgevingsvergunning voor strijdig planologisch gebruik benodigd op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).Een vijver die slechts bestaat uit een gat in de grond met vijverfolie wordt niet gezien als bouwwerk en valt daardoor nooit onder de bouwregelgeving. Voor alle soorten vijvers kan wel een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (de voormalige aanlegvergunning) nodig zijn. De gemeente kan u hier meer over vertellen.